Underhållsteknik

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med slutkontroll, driftsättning och underhåll av hydrauliska system och komponenter. Lämpar sig även för konstruktörer som kommer i kontakt med underhållsmässighet.

Kursen ska ge kunskap i underhållsteknik och felsökningsteknik inom hydraulikområdet. Förståelse för när, var och hur man mäter och hur man utvärderar dessa mätvärden när det gäller felsöknings- och underhållssituationer samt vilka krav som skall ställas på ett hydraulsystem ur felsöknings- och underhållssunpunkt. Dessutom ges grundläggande kunskap inom renhet och oljeanalys.Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt UH-Tekniker.

 

Kursinnehåll:

 • FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
  • Allmänt om hydraulikunderhållets villkor
  • Typiska skador och orsaker till funktionsbortfall hos komponenter
  • Faktorer som påverkar hydraulsystemets funktion och driftsäkerhet
  • Tillståndskontroll
  • Instrument och hjälpmedel
  • Uppläggning, planering
  • Kontrollobjekt - kontrollpunkter
  • Krav på hydraulsystem ur underhållssynpunkt
 • AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL
  • Felsöknings - felsökningsmetodik
  • Mätteknik
  • Säkerhet
    

Kursen varvas med teori i lektionssal och praktiska laborationer i hydraulik-lab.

 

Förkunskaper:
Förkortad Grundkurs, Grundkurs eller motsvarande kunskaper. För certifiering krävs Grundkurs och Proportionalteknik.

Kursdetaljer

När:  5-7 september 2017

Var:   ITH, Institutet För Tillämpad Hydraulik
          Sörbyvägen 1
          Örnsköldsvik
Tel:    0660-798 50

 

Kursansvarig:  Jan-Erik Aspfors, 0660-798 64
 

Kursformer

Platsförlagd hos ITH, hos kund eller Web
Pris: 9 000 kronor Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe. Pris webbaserad utbildning exkl moms: 4900kr