Hydraultekniker distans

Många möjligheter och gott om jobb. Sök till Hydraultekniker och ta steget in i en spännande arbetsmarknad med goda utsikter. Behovet av hydraultekniker är stort och 90 procent av våra elever får jobb direkt. Utbildningen är kostnadsfri och skräddarsydd efter näringslivets behov av kompetens idag och i morgon.

Som hydraultekniker har du möjlighet att jobba med allt från fordon, maskiner, vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Du kan till exempel jobba med att montera, reparera och underhålla grävmaskiner, motorer, skördare eller hela det hydrauliska systemet inom en tillverkningsindustri.

 

En röd tråd i utbildningen är samarbetet med näringslivet, med flera världsledande hydraulikföretag. Under två praktikperioder kommer du att praktisera på ett företag. Du söker själv plats på ett företag på din hemort, men om du har behov kan ITH hjälpa till att ordna en plats.

 

Utbildningen inleds med en träff under 3-4 dagar i hydraulikens hjärta, Örnsköldsvik. På träffen får du möjlighet att bekanta dig med hydrauliken då fokus kommer att ligga på praktiska moment. 

Mellan träffarna består kurserna av webbaserade lektioner och varje kurs avslutas med en certifieringstenta på din hemort. Under hela utbildningen har du tillgång till våra lärare via telefon och webben. De hjälper dig med frågor och problemlösningar.

 

Totalt under året har vi cirka 4-5 gemensamma träffar i Örnsköldsvik.

Informationsblad

 

Certifiering Cetop 3

Utbildningen ger teori till certifiering av underhållstekniker. Efter två års yrkeserfarenhet kan du ansöka om certifikat för certifierad Underhållstekniker. Läs mer om certifiering Klicka här

Ämnen läsåret 2016-2017

Hydraulik, 50p

Installera Hydraulik, 15p

Maskinsäkerheet, 5p

El för hydrauliker, 10p

Tillämpad matematik, 5p

Examensarbete 30p

LIA, 85p

 

5 poäng = 1 veckas studier

 

Hydraulik, 50 poäng

Introduktion och fördjupningar i hydraulikens ingående komponenter, ISO symboler, schemastruktur och systemförståelse för industriella och mobila system.

De studerande ska efter kursen ha förståelse i hydrauliska komponenters uppbyggnader, montage och samverkan i funktion och säkerhet i hydrauliska system.

De studerandes kunskaper når nivån för certifiering inom Högskolan Dalarna och HPF-föreningen framställda tentor i hydraulik (GRK1), Proportionalhydraulik (GRK2) samt inom området Underhållsteknik.

 

Installera Hydraulik, 15 poäng

Kursen tar upp installationsaspekter på hydrauliska system. De studerandes kunskaper når nivån för certifiering till Montör.

 

Maskinsäkerhet, 5 poäng

Kursen skall inriktas på att eleven får kännedom om regler som ställs i  Maskinsäkerhet - Hydraulik, allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:senaste revision)

 

El för hydrauliker, 10 poäng

Kursen behandlar grundläggande kunskaper om likström och växelström. Vidare ska de studerande efter kursen ha kunskaper i mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av elektriska storheter samt utvecklat förmågan att välja rätt instrument i olika situationer och belastningar.

 

Kursen tar upp grundläggande kunskaper inom gällande säkerhetsföreskrifter. De studerande skall utveckla sin förmågan att analysera mätvärden och därigenom lägga grunden till felsökning inom hydraulikområdet.

 

Tillämpad matematik, 5 poäng

De studerande har efter kursen de matematiska kunskaper som behövs för att övriga ämnen inom utbildningen skall kunna klaras av.

 

Examensarbete, 30 poäng

De studerande ska efter kursen ha kunskaper i hur ett projektarbete går till samt hur man på ett effektivt sätt letar information, sammanställer fakta samt dokumenterar och upprättar en god teknisk rapport.

Vidare ska studenten ha erfarenhet i att muntligt presentera samt kritiskt granska och recensera en rapport.

 

Praktik, 85 poäng

LIA är den del av utbildningen där du får omsätta och använda dina kunskaper i praktiskt arbete. Du tillbringar tiden på ett företag och får lära dig hur tekniska tillämpningar fungerar i verkligheten.

 

Dessutom är LIA ett tillfälle att knyta värdefulla kontakter. Du påverkar själv vilket företag du vill genomföra din LIA-period på.

Upplägget av studieplan är individuellt beroende på företag och handledare.

Urval, behörighet och finansiering

Behörighet
Läs mer om behörighet till Yrkeshögskolan här

Särskild behörighet
Godkända betyg från Naturvetenskapliga programmet, El- och energiprogrammet, Industriprogrammet, Fordonsprogrammet, VVS-fastighetsprogrammet och Teknikprogramet.

 

Elever från övriga program skall komplettera sin utbildning med Fysik 1a eller ha minst
1 års yrkeserfarenhet inom teknik,el, fordon, industri.

20 % av gruppen kan antas från sökande med andra utbildningar.

 

Urval
25 personer antas till utbildningen. Urvalet sker utifrån gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet. Dessutom intervjuas alla sökande. Under vecka 26 lämnar vi antagningsbesked.

 

Ansökningsinformation

Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och du har rätt till studiemedel.

 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om våra utbildningar.

Eva Lena Westman

E-post: evalena.westman@ith.se

Telefon: 0660-798 50