Renhetsmätning

Renhetsmätning av komponenter görs för att fastställa den mängd smuts som ytan hos detaljer, komponenter eller system innehåller.

 

Det finns flera sätt att mäta renhet, vilken metod som används beror på vilka förutsättningar det finns för att erhålla ett bra resultat. T.ex. geometri, komplexitet, storlek, föroreningsgrad, materialsort, vad som ska analyseras osv.

 

ITH bedriver laborationsverksamhet i modern miljö och klassificerar (mäter) renhetsnivå hos maskindetaljer, komponenter och system utförda enligt godkända standarder för att definiera renhetskrav och mäta att ställda renhetskrav är uppfyllda. Analys, inspektionsdokument och rapportering sker enligt godkända standarder.

Nu kan alla kunder se sina outnyttjade förbetalda analyser direkt i vår kundportal O3 LIMS.

Klicka på länken för att komma till portalen. https://ith.o3x.se/perl/o3cust.cgi?_state=1&load_what=custDokList&id=&targetview=custmainview1