Renhetsmätning

Renhetsmätning av komponenter görs för att fastställa den mängd smuts som ytan hos detaljer, komponenter eller system innehåller.

 

Det finns flera sätt att mäta renhet, vilken metod som används beror på vilka förutsättningar det finns för att erhålla ett bra resultat. T.ex. geometri, komplexitet, storlek, föroreningsgrad, materialsort, vad som ska analyseras osv.

 

ITH bedriver laborationsverksamhet i modern miljö och klassificerar (mäter) renhetsnivå hos maskindetaljer, komponenter och system utförda enligt godkända standarder för att definiera renhetskrav och mäta att ställda renhetskrav är uppfyllda. Analys, inspektionsdokument och rapportering sker enligt godkända standarder.

Det är inte ovanligt med stilleståndskostnader på flera tiotusentals kronor per timme som även skapar ”badwill” för tillverkaren av komponenter och system. Ökade investeringar för produktionsstyrning, kontroll och analyser samt kompetensutveckling inom företagen i renhetsteknik kan vara små jämfört med stillestånd och slitage