Renhetsmätning

Renhetsmätning av komponenter görs för att fastställa den mängd smuts som ytan hos detaljer, komponenter eller system innehåller.

 

Det finns flera sätt att mäta renhet, vilken metod som används beror på vilka förutsättningar det finns för att erhålla ett bra resultat. T.ex. geometri, komplexitet, storlek, föroreningsgrad, materialsort, vad som ska analyseras osv.

 

ITH bedriver laborationsverksamhet i modern miljö och klassificerar (mäter) renhetsnivå hos maskindetaljer, komponenter och system utförda enligt godkända standarder för att definiera renhetskrav och mäta att ställda renhetskrav är uppfyllda. Analys, inspektionsdokument och rapportering sker enligt godkända standarder.

 

Vi som jobbar med renhet:
Försäljning:
Jon Sandström
Johan Domeij

Utförande av renhetsanalyser:
Fredrik Thyr
Per Lundin
Oliver Jännhult

Fördel med validerade renhetsextraktioner

Extraktionskurvor för olika typer av komponenter kan se mycket olika ut. För att ge ett så säkert resultat som möjligt rekommenderar ITH Analys alltid validering av renhetsanalyser.

ITH lanserar nu kursen Nyttan med Oljeprov

 

Kursen vänder sig till dom som utför och tolkar resultat av oljeprov. Kursen går igenom:

- Oljans uppbyggnad

- Olika typer av analyser

- Tolkning av resultat