Certifiering/diplomering

För att kunna påvisa sin kompetens är det viktigt att få giltigt bevis. Vi erbjuder två varianter. Den ena är certififiering enligt HPF och den andra är vår egen diplomering. 

Certifiering enligt HPF

Nu kan du få bevis på att du uppfyller de kunskaper som krävs för att arbeta med hydrauliksystem. Hydraulik & Pneumatikföreningen har i samarbete med Högskolan Dalarna tagit fram en kvalitetssäkrad utbildning med sikte på cerifiering. I vår Yh-utbildning Hydraulsystemtekniker ges teorin mot Underhållstekniker och Montör. 

 

Yrkesområden:

(operatör, enbart Grundkurs)

Montör, Grundkurs, Grundkurs 2, montageteknik

Underhållstekniker, Grundkurs, Grundkurs 2, underhållsteknik

Konstruktör, Grundkurs, Grundkurs 2, Konstruktionsdimensionering

 

För att uppfylla kravet för certifikat krävs godkänt (betyg 3*) resultat för respektive delkurs och betyg 4* i snitt för alla kurser samt 2 år relevant yrkeserfarenhet.

 

*betyg för tentamen är: underkänt, 3, 4, 5

 

För mer information om certifiering: www.hpf.se 

För tentamensdatum och annat matnyttigt: Högskolan i Dalarnas hydraulikkompetens

Diplomering ITH

Förutom att du får kursbevis efter avslutad kurs kan du under en längre tid läsa dig till en specialistdiplomering. Med denna kunskap får du en konkurrenskraftig kompetens utöver det vanliga.

 

Vi erbjuder följande specialistgrenar:

Montörsspecialist

Underhållsspecialist

Konstruktionsspecialist

 

Estimerad tid innan diplomering om detta läses parallellt med en anställning är ca 5 år. 

 

 

<< Tillbaka