Fjärrstyrt Underhåll

Förstudie Fjärrstyrt underhåll

ITH utför en förstudie i behovet av utveckling inom området fjärrstyrt underhåll med fokus

på utrustning, utbildning, instruktioner och beslutstöd.

 

Projektet är finansierat av Region Västernorrland och EU genom fonden React som stöttar omställning inom miljö och digitalisering.

 

Problem/strukturförändringar efter Coronapandemin

•Personal har haft svårt att resa, det har skapats ett uppdämt behov av underhåll

•Personal har inte kunnat resa för att utbilda sig, finns ett uppdämt behov av utbildning

•Trenden att det blir svårare att rekrytera resande personal har stärkts

•Det kommer ta flera år innan resandet är på normal nivå. Värdefull kompetens hinner gå i pension utan att ny personal hinner läras upp

 

Dom möjligheter som skapats genom pandemin är:

•Personal runt om i världen har börjat kommunicera och instruera mer genom internet

•Servicepersonal på plats tar ett ökat ansvar

•Efterfrågan på diagnossystem ökar

•Distansutbildning är mer accepterat

 

Skälet till ett kommande projektet är att det saknas kunnande och verktyg för att skapa effektiv utbildning på distans och instruktioner för fjärrstyrt underhåll internationellt. Förstudien skall ge svar hur omvärlden jobbar med detta, utvecklings och utbildningsbehovet i regionen.

 

Ett skarpt projekt skall göra att regionens företag med produkter som ofta är tekniskt världsledande också får förmåga och verktyg till ett världsledande underhållssystem med välutvecklad kompetens och förmåga till fjärrstyrt underhållsstöd.

 

Fokus områden i förstudien:

 

KUNSKAP

•Utbildning

•Språk på utbildning

•Animationer

•Virtuell verklighet

•Simulering

•Distanspedagogik

•Digitala prov

 

INSTRUKTIONSÄTT UNDERHÅLL

•Manualer i text

•Videoinstruktioner

•Förstärkt eller virtuell verklighet.

•Visualisering av felsökning genom simuleringsmodeller

 

Utredning om hur ITH Web Academy kan vara en del i att utbilda underhållspersonal runt om i världen:

•20 hydraulikkurser

•Mekaniska kurser

•Tredjeparts el- automation kurser mm flerspråkig

•Erbjudande om att köpa 20 talet underhållskurser

 

Utreda ett Web Academy för produktutbildning:

•Användning

•Underhåll

•Papper

•Digitalt

•Video

•Simulering

•Säkra digitala prov

 

Utbilda och instruera på distans

•Distanspedagogik

•Hur instruera på distans

•Digitala plattformar för:

•Lärande

•Kommunikations

•Videoinstruktioner

•Säkra digitala prov

•Anpassa för internationell målgrupp

 

Förstudien skall omfatta:

•Omvärldsanalys

•Nuläget på företagen

•Företagens behov

•Samarbetsområden

•Seminarier

•Ta fram förslag på projekt

 

Projektet pågår mellan 1 mars till 30 oktober

Finansiering