Nulägesanalys

Första steget i utbildningsprocessen är att se var företaget befinner sig idag och var man vill vara om några år. Både företagets och den enskildes ambition tas i beaktande.

Detta görs genom inledande samtal innan validering och kartläggning av befintlig kompetens.

En generell översikt på processen från start till mål.