Nyheter

Brev från HPF

Publicerad 2018-03-21
av Sanna Krantz
Kategori:
Utbildning

"Bäste HPF Medlem


Houston we've got a problem!
Det här klassiska "nödropet!" från Apollo 13 under pågående månfärd, minns säkert alla fortfarande.


Dessvärre gäller det även elevintresset för utbildningar inom industrin.


Branschens förmåga att attrahera ungdomar till utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå t.ex. YH (yrkeshögskolan) är minst sagt ett problem. Flera gymnasiala och YH utbildningar inom verkstad/hydraulik, runt om i landet, har helt upphört under 2017 p.g.a brist på elever.


Det är ett hot mot hela branschen som har stora pensionsavgångar, men få ungdomar som är beredda att ta över.


ITH är numera ensam om att i Sverige bedriva YH utbildning inom hydraulik - men också med ett sviktande elevunderlag. Den tidigare YH Distansutbildning har YH-myndigheten beslutat att inte bevilja för 2018.
Som bekant är HPF en av stiftarna till ITH. Eleverna kommer i dagsläget huvudsak lokalt från Örnsköldsvik området.


Hur säkrar vi då upp en bredare geografisk rekryteringsbas?
Det mest effektiva sättet att informera och attrahera elever är att besöka gymnasieskolans avgångsklasser. Relevanta linjer att besöka är industri, fordon, el, automation, teknik. Vi vädjar till alla företag, att i egenintresse bidra till att öka intresset för utbildning inom vår intressesfär, genom att hålla informativa och spännande presentationer av vår verksamhet.


Ett annat sätt är att skicka ut informationsmaterial till personer i era organisationer. Många gånger så finns det barn eller bekanta som är intresserad att ta sig in i branschen.


Det blir en "win - win" situation. Good will för egna företaget och kunskapsspridning om YH-utbildning som leder till jobb. Nio (9) av tio (10) elever får jobb i branschen direkt efter avslutad ITH utbildning. Mer information hittar ni på vår hemsida www.ith.se


Vi hoppas på och räknar med er hjälp att öka elevintresset för teknikinriktade utbildningar.
Kontakta vår utbildningsledare Eva-Lena för att diskutera hur det ska gå till och vilket material vi kan förse er med. Hon nås på Tel. 0660-79850, mail ewn [at] ith.se


Med vänlig hälsning
Leif Bondesson, Ordförande

Jon Sandström VD"

 

Här kan du läsa brevet som pdf