Nyheter

Erfarenhet från partikelmätning i luft

Publicerad 2021-07-08
av Jon Sandström
Kategori:
Renhetsteknik

Vi har nu på uppdrag utfört ett antal kartläggningar av partiklar i luften vid monteringsanläggningar för hydraulik. Erfarenheten från dessa är att mätningarna kan visa på om ventilation och slussar är tillräckliga mot svets och målerianläggningar. Det går även att se allmänt hur städning och ventilationen påverkar renheten. Vid utbildning i renhet kan vi nu visa luftens partiklar hos företaget och hur viktigt det är att jobba med renhet