Nyheter

Att hitta boven till driftstopp

Publicerad 2018-03-21
av Sanna Krantz
Kategori:
Analys
Renhetsteknik
Utbildning

Utvecklingen inom hydraulikområdet gör att utrustningen hela tiden optimeras. Detta medför att hydraulsystem utsätts för högre tryck, större flöden och mindre spel i komponenter. Vilket i sin tur gör att kravet på hydraulvätskan och renhet i systemen ökar. Det i sin tur gör att kunskapen måste öka för att få system som fungerar optimalt, utan drifstopp eller i värsta fall haverier.

 

Det är inte ovanligt med stilleståndskostnader på flera tiotusentals kronor per timme som även skapar ”badwill” för tillverkaren av komponenter och system. Ökade investeringar för produktionsstyrning, kontroll och analyser samt kompetensutveckling inom företagen i renhetsteknik kan vara små jämfört med stillestånd och slitage. Det är ett systematiskt arbete som måste ske från ledning till städpersonal. Kan exempelvis inköp tillräckligt om smörjmedel och renhet är chansen större att det blir fler rätt än fel i senare led.

 

 

Utveckla din kompetens på området, i april kan du delta i seminarium om renhet & systematiskt renhetsarbete. I direkt anslutning kan du även läsa kursen Hydraulvätska/smörjmedel.

 

Kan du inte delta? Renhetsteknik och Hydraulvätska/smörjmedel finns som webbkurser.