Nyheter

Ny kurs i Systematisk Renhetsarbete

Publicerad 2018-11-20
av Jon Sandström
Kategori:
Renhetsteknik

ITH har tagit fram en guide i systematisk säkerhetsarbete. Nu erbjuds även en kurs för dom som vill implementera arbetssättet. I utbildningen så gås igenom vad respektive avdelning har för ansvar och guider på vad som skall göras. Deltagarna får även göra gruppdiskussioner för att skapa större förståelse för vem som gör vad på företaget.

 

Utbildningen kombineras med vår kurs renhetsteknik och ITH kan bistå med individuell rådgivning och uppföljning.