Nyheter

Ny mätutrustning för renhet i produktionslokaler

Publicerad 2020-05-28
av Jon Sandström
Kategori:
Analys
Konsult

För att kvalitetssäkra hydraulikens renhet så är det viktig att ha kontroll på renheten i lokaler som hydraulik monteras i. Det finns en standard som klassificerar renheten och med mätutrustningen kan mätning av detta göras över en viss tid. ITH gör renhetsgenomgångar där vi tittar på hela processen i företaget, intervju med ansvariga och utförare. Vi kan sedan ge rådgivning och utbildning utefter resultatet.