Nyheter

ITH-testad produkt ute på marknaden

Publicerad 2018-02-16
av Sanna Krantz
Kategori:
Konsult

Hydroren är ett luftfilter som fångar upp vatten vilket skyddar både olja och system från problem som vatten kan orsaka. Hydroren kan monteras på alla existerande system, även när systemet är i drift. Du kan montera den fast vid aggregatet eller ha den mobilt monterad på vagn för att kunna flytta den mellan olika aggregat. Vattnet från Hydroren samlas upp i en flaska som enkelt destrueras tillsammans med miljövätskor. ITH har ett testlaboratorium i nära samarbete med ITH Analys. ITH har bidragit med kunnande och provresurser under utvecklingen. 

 

Läs mer här (Bosch Rexroth)

 

Bild från Bosch Rexroth.