Nyheter

Se hit, företagare!

Publicerad 2022-08-31
av Jon Sandström
Kategori:
Forskning

Nu ligger den klar: Vår förstudie om fjärrstyrt underhåll. Vi är redo att omsätta den till en genomgripande rapport. Vill du och ditt företag gå i bräschen för branschens utveckling? Som medfinansiär får du unik tillgång till nya kurser, seminarier och samarbeten!

Vår förstudie berör behovet av utbildning och kunskap för att lättare få underhållspersonal runt om i världen att utföra komplexa felsökningar och reparationer.
För att slutföra projektet ansöker vi nu om EU-medel, samtidigt som vi bjuder in våra samarbetspartners inom industrin att vara med och bidra.

Ta chansen att bli en aktiv del av industrins utveckling!

[Läs förstudien här]

[jon.sandstrom [at] ith.se (subject: Anm%C3%A4lan%20intresse%20delta%20i%20projekt%20Fj%C3%A4rrstyrt%20underh%C3%A5ll) (Anmäl ert intresse här)]