Nyheter

Simulering optimerar system

Publicerad 2018-06-14
av Sanna Krantz
Kategori:
Konsult

Ett av ITH Konsults verksamhetsområde är hydrauliksimulering. Hydrauliksimulering är ett kraftfullt program som tar hänsyn till komponenters egenskaper gällande förluster, läckage och reglering. Simulation X som ITH använder  har komponenter som är validerade jämfört med verkliga produkter. Komponenterna tillsammans i en  systemsimulering ger stora möjligheter till optimering med avseende på dimensionering och energiförbrukning. Nyligen utförda simuleringar på den energibesparande cylindern Epaybacc gav en första dimensionering en energibesparing  på ca 30 %. Med optimering av dimensioner på komponenter, minskat tryckfall och ackumulatordimensioner så kunde besparing på uppåt 50 % uppnås. Kontakta Jon på jsm [at] ith.se (subject: Simulering) (mejl) eller ring 0660-798 51 om du intresserad av hjälp med energieffektivisering generellt eller att optimera ditt system.