Nyheter

Slutgiltig rapport från kvalitetsgranskning

Publicerad 2017-10-10
av Sanna Krantz
Kategori:
Utbildning

Vi har mottagit den slutgiltiga rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) och vi känner oss mycket stolta över deras samlade bedömning. Deras övergripande omdöme är att utbildningen håller en mycket hög kvalitet.

 

Utdrag ur rapporten:

 

"Utbildningen har en mycket stark arbetslivsanknytning framförallt tack vare det kontaktnät som anordnaren byggt upp"

"Undervisningen vid utbildningen bedrivs av två huvudlärare som de studerande upplevde som mycket kompetenta och engagerade"

"Utrustningen vid skolan har också en mycket hög klass. Som Sveriges enda hydraulikcentrum har anordnaren, tillsammans med det arbetsliv de samarbetar med, byggt upp fullskaliga hydraulikanläggningar som garanterar en verklighetsnära lärmiljö för de studerande."


Myndigheten konstaterar således också att vi har ett fungerande system för kvalitetsarbete där de studerandes och arbetslivets synpunkter får komma till tals och förbättringar görs kontinuerligt.

 

Som sagt, vi är mycket stolta men inte nöjda, vi fortsätter vårt arbete för att ge våra studerande en så bra grund att stå på som möjligt!