Nyheter

Systematiskt renhetsarbete

Publicerad 2018-06-19
av Sanna Krantz
Kategori:
Analys
Litteratur
Konsult
Utbildning

Vi fick en förfrågan från några kunder om tydlig arbetsmetod för renhetsarbete som vi kunde dela med oss av. Det resulterade i en ny tjänst som vi helt enkelt kallar Systematiskt renhetsarbete. Det bottnar i en metod vi själva använt och använder när vi blir anlitade att förbättra företags renhetsarbete. 

 

Renhetsarbete behöver inte vara krångligt och dyrt men det är viktigt att hela kedjan arbetar med det för bästa effekt. Vår ambition är att det ska vara enkelt att börja.

 

Guiden är uppdelad i tre huvudkapitel som behandlar olika skeden i renhetsarbetet:

  1. Sätta renhetsnivån
  2. Utvärdera renheten
  3. Åtgärder för bättre renhet

 

För varje avsnitt finner du handgripliga tips och checklistor relaterade till det området, med tydliga referenser till standarder.

 

Arbetsmetoden kommer att finnas som personligt utskrivet exemplar, digitalt exemplar med företagslicens samt kan köpas med tillhörande utbildning.