Nyheter

VD har ordet om första halvåret 2020

Publicerad 2020-07-01
av Jon Sandström
Kategori:
Övrigt

Företagsutbildning:

Året började starkt med hög förfrågan på utbildning. Första halvåret har vi skrivit lika många offerter som hela fjolåret. Vissa kunder har varit avvaktande medans andra har passat på att utbilda sig när det fattats material eller det varit lungt i produktion. Vi har sedan årsskiftet varit från Polen i söder till Kiruna i norr. 

 

Yrkeshögskoleutbildning:

Vi startade i januari med vår andra grupp distanselever. Då vi var tvungen att ställa in våra träffar på ITH pga. corona så har vi spelat in laborationer och förstärkt övningarna i Fluidsim. Detta gör att eleverna för gott om träning i systemförståelse. Konstruktionskursen hade lärarledda träffar utspridda över 5 veckor, beräkningsövningarna har spelats in på ett nytt sätt för att få en bättre koppling mellan formelsamling och räkneövningar. Eleverna har varit duktiga på skälvstudier. Utmaningen just nu är några som saknar LIA Lärande I Arbete, från augusti till december. Hör av er om ni kan ta emot någon. Eleverna är på olika nivå och önskar både enklare och mer komplexare arbetsuppgifter. 

 

ITH Web Academy:

Vi har allt fler kunder som upptäcker vår lärplattform. Vi har företag som valt att prenumerera på alla 20 kurser så att personalen kan utbilda sig inom ett brett område över längre tid. Ny kurs är Juridik och Elansvar, en kurs för ansvariga för att förstå vilka regler och ansvar som gäller. Vår PLC programmeringskurs har varit extra populär.

 

ITH Konsult:

Verksamheten har präglats av ett större prov där vi byggt en pulsationsutrustning för upp till 2000 bar. Livslängdsprov i dessa tryck kräver hög säkerhet och vi har byggt ett styrsystem som övervakar detta.  Andra exempel på utförda prov är köldrum, sprängprov, dragprov(hållfasthet) mm. 

En tilltänkt träff för provningsansvariga blev inställd pga. coronaviruset. Nya försök görs till vintern med intressanta studiebesök mm.

 

ITH Analys:

Inom oljeanalys så är det extra kul att vi får in nya kunder. I rådande situation med corona har vi kunnat hålla vårt laboratorium öppet utan avbrott och vissa nya kunder har kommit till oss då dom inte kunnat skicka utomlands eller till andra labb.

Inom ytors renhet så har vår rigg för att spola igenom kompletta enheter med tvättvätska används flitigt. Vi kan genom validering konstatera att metoden funkar väl och att det ger möjlighet att ställa krav på renheten på kompletta delsystem. Vi har också skaffat en utrustning för att mäta renheten i luft. Inför utbildning kan vi kontrollera lokalernas renhet för att kunna komma med förslag på förbättringar.

 

Föreningsaktiviteter:

Undertecknad har blivit invald i styrelsen för SFMA Swedish Fluid Motion Association. Föreningen är en sammanslagning av HPF och IFS. Föreningen har nu mer muskler att satsa på kompetens, forskning, standarder, utställningar mm. Gå gärna med i föreningen och delta på träffar och arbetsgrupper!

Jon Sandström VD och konsult