Produktionsrenhet i hydraulik

Produktionsrenhet i hydraulik

ITH har ett stort nätverk av personer som jobbar med renhet i hydraulik. I projektet kompetensplattform för hydraulikspecialister så togs det fram ett dokument som heter systematisk renhetsarbete. Detta är ett hjälpmedel som på ett tillämpad sätt underlättar att skapa runtiner, vad som skall göras och fördela ansvar kring renhetsarbetet. Deltagande företag bidrog till utvecklingen och ett 10 tal företag har nu denna som stöd i sitt renhetsarbete. 

Anmäl ditt intresse att medverka i teknikgruppen till Jon på ITH.