Smart Hydraulik

Föstudie Smart hydraulik

Utvecklingen av sensorer gör att det nu går att få kostnadseffektiva lösningar för att övervaka hydraulsystemens hälsa. ITH tillsammanse med regionens företag ämnar göra ett projekt om smarta sätt att övervaka hydraulsystem och komponenter. Under 2019 så kommer det bedrivas ansökningsarbetet för att starta ett projekt.

 

Kontakta Jon Sandström på ITH om ni vill vara med i teknikgruppen Smart Hydraulik