Frekvensomriktare

Målet med kursen är att ge grundläggande förståelse för energieffektivitet inom hydraulik och en fördjupning inom frekvensriktare och dess möjligheter att ge energivinster i hydrauliska system.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med hydraulik men främst Konstruktörer.


Kursinnehåll:

 • Översikt av energieffektiva lösningar för hydraulik
 • Goda exempel
 • Arbetsmetodik för mätning och simulering i syfte att energieffektivisera.
 • Typer av Frekvensriktare
 • IP Kapsling
 • EMC, skydd, kabeldragning
 • Säkerhet, klassning, vad tänka på, välja frekvensriktare, SIL
 • Motortyper, poltal, asynkronmotor, permanentmagnetmotor
 • Reglerprinciper, amplitud (AWM) Puls (PWM)
 • Regler, ramper, parametrar
 • Kylning elmotor (vid låga varv, Extern kylning)
 • Kylning frekvensriktare (kapsling, miljö)
 • Konstanttryck / LS tryck
 • Frekvensstyrd pump tillsammans med ackumulator
 • Direkt drift, slutet system, Closed loop
 • Vektorreglerad frekvensstyrning
 • Inställningsmöjligheter
 • Larm, Underhåll

 

Förkunskaper:
Grundkurs och Proportionalteknik eller motsvarande kunskaper rekommenderas 

Kursdetaljer

 

Kundkontakt:  jon.sandstrom [at] ith.se (subject: Frekvensomriktare) (Jon Sandström  )0660-79851

Kursformer

Platsförlagd hos ITH eller hos kund.
Anmälan
Offertförfrågan
Webbkurs

2 100 kr exkl. moms.