Grundläggande Elkunskap och mätning

Målgrupp

Personer som behöver få grundläggande kunskaper om el och hur vanliga mätinstrument kan användas vid felsökning.

GRUNDLÄGGANDE ELKUNSKAP

Vanliga storheter och enheter inom elläran: ström, spänning, resistans samt energi och effekt

Ellära lik- och växelström

Vanliga spänningskällor

Serie- och parallellkoppling

Materialtyper inom elområdet: ledare, isolatorer och halvledare

Mätinstrument och hur de används

Trefasnätets uppbyggnad

Felsökning

Säkerhet

 

LABORATIONER

Mätning av ström, spänning och resistans i både lik- och växelströmskretsar samt vid serie- och parallellkoppling

Praktiska tillämpningar på Ohm´s lag

Indirekta och direkta mätningar

Beräkningar av effekt utifrån mätvärden från ström- och spänningsmätning

Felsökningsmetoder

Praktiska felsökningsövningar

Kursdetaljer