Svängningar i Hydraulik

Kursens mål är att ge deltagaren en teoretisk bakgrund till uppkomst av vibrationer i hydrauliska system. Deltagaren får ta del av metoder för att dämpa svängningar och angripa svängningsproblematik

Kursinnehåll

 • Varför lära sig om oscilleringar?
 • Oscilleringars uppbyggnad: Amplitud, frekvens och fas
 • Interferens och utsläckning
 • Svävningar och Stående vågor
 • Transversella vågor och vågor i flera dimensioner
 • Interferens och utsläckning
 • Uppkomstområden
 • Elektronik/EL: Inducerade spänningar
 • Modellering/Simulering: HIL-system
 • Komponenter/System: Komponent beter sig olika från system till system
 • Klimat: Oljans viskositet och bulkmodul
 • Analysmetoder Differentialekvation
 • Bode Plottar
 • Iterativa Numeriska Analyser
 • Spektralanalyser
 • Simulering och modellering
 • Åtgärder
 • Designregler
 • Bullerdämpning
 • Checklista

 

Förkunskaper
Grundkurs, Grundkurs 2 (Proportionalteknik) och Konstruktionsdimensionering. Matematik på ingenjörsnivå för att tillgodogöra sig beräkningar.

Kursdetaljer

Kursansvarig: per-oskar.westin [at] ith.se (subject: Sv%C3%A4ngningar%20i%20Hydraulik) (Per-Oskar Westin )0660-79865

Kundkontakt:  jon.sandstrom [at] ith.se (subject: Sv%C3%A4ngningar%20i%20Hydraulik) (Jon Sandström   )0660-79851

Kursformer

Webbkurs

2 100 kr exkl. moms