Systemförståelse och Felsökning

Avhjälpande felsökning tränas genom de grundläggande faktorerna schemaläsning och logiskt tänkande.

Avhjälpande felsökning är en kunskap som är viktig inte bara i hydrauliksystem utan även inom andra teknikområden, t.ex. el eller pneumatik, där symboler används för att beskriva systemet. Metoderna är i huvudsak desamma och bygger på de grundläggande faktorerna schemaläsning och logiskt tänkande.

Målet med kursen är att ge deltagaren tillämpade kunskaper i felsökning, schemaläsning och systemförståelse. Kursen ger kunskaper i skillnader mellan mobila och stationära systems uppbyggnad. Genom interaktiva övningar får deltagaren  förståelse för komponenters placering, syfte och funktion i systemet. Därutöver ger kursen en genomgång av felsökningsmetodik, olika symptom och deras möjliga orsaker. Effektiv schemaläsning tränas för att bedöma felorsaker och läsa ut systemfunktion.

 

Genom interaktiva övningar tränar kursen Felsökning och schemaförståelse deltagarna att analysera och förstå hydraulsystem. 

 

Kursinnehåll : 

 • Principer och grunder i felsökning
 • Schemaläsning
 • Systemanalys
 • Hydrauliska felsymptom
 • Exempelgenomgångar av
  • Mobila system
  • Stationära system
 • Interaktiva övningar i felsökning för
  • Mobila system
  • Stationära system

 

Förkunskaper : Grunder inom hydraulik, motsvarande Grundkurs eller Förkortad Grundkurs.

Kursdetaljer

Kursansvarig: per-oskar.westin [at] ith.se (subject: Sv%C3%A4ngningar%20i%20Hydraulik) (Per-Oskar Westin )0660-79865

Kundkontakt:  jon.sandstrom [at] ith.se (subject: Sv%C3%A4ngningar%20i%20Hydraulik) (Jon Sandström   )0660-79851

Kursformer

Webbkurs

3 100 kr exkl. moms