Webbshop

Elsäkerhet

1 050,00 kr

Den här kursen ger dig en överblick i hur du arbetar med el och elektriska anläggningar på ett säkert sätt.

 

Elsäkerhetsföreskrifter som nämns i kursen

Elsäkerhetsföreskrifter finns att ladda ner gratis från Elsäkerhetsverkets hemsidawww.elsakerhetsverket.se.

ELSÄK-FS 2006:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

ELSÄK-FS 2008:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

ELSÄK-FS 2008:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar

ELSÄK-FS 2017:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete.

ELSÄK-FS 2017:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete.

ELSÄK-FS 2017:4 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör.

 

Handböcker & Standarder

Vidare nämns också några vägledningar och standarder:

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00

Elanläggningar - Säkerhet vid arbete - SEK Handbok 446

SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar - Del 1: Allmänna fordringar

Varukorg

Din varukorg är tom.