Hydraulsystemtekniker (YH ) Kursdetaljer

Kurserna är noga utvald för att som tekniker kunna jobba med hela systemet (mekanik, el, hydraulik, styrsystem). Detta för att kunna utveckla, bygga, driftsätta, underhålla eller reparera hydraulsystem.

Kursinnehåll

 

Hydraulik, 65p
Introduktion och fördjupningar i hydraulikens ingående komponenter, ISOsymboler, schemastruktur och systemförståelse för industriella och mobila system
 

Energieffektivitet i Hydraulik, 10p
Kursen inriktas på att ge förståelse för förluster i hydraulsystem och hur dessa kan minskas
 

Hydraulik Montageteknik, 20p

Kursen tar upp installationsaspekter på hydrauliska system
 

Maskinsäkerhet i Hydraulik, 5p
Kursen ger kännedom om allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter
 

Mobil, Industri och Offshorehydraulik,10p
Kursen ger förståelse för hur hydrauliken är utformad i mobila, industriella och inom offshore
 

El- och Reglerteknik i Hydraulik, 20p
Kursen ger bl a grundläggande kunskaper om lik- och växelström, i mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av elektriska storheter

 

 

5 poäng = 1 veckas studier

 

Automation med Hydraulik, 15p
Kursen ger grundläggande kunskaper om hur moderna styr och reglersystem används i process och tillverkningsindustri samt i mobila fordon

 

Teknologi i Hydraulik, 20p
De studerande skall efter kursen ha  förståelse om det mekaniska och hydrauliska sambanden
 

Tillämpad Matematik, 15p
Kursen ger de matematiska kunskaper som behövs för att övriga ämnen inom utbildningen skall kunna klaras av
 

Examensarbete, 30p

Kursen ger kunskap om hur ett projektarbete går till och hur man på ett effektivt sätt letar information, sammanställer fakta samt dokumenterar och upprättar en god teknisk rapport
 

LIA, 105p
Lärande i arbete, LIA, är den del av utbildningen där du får omsätta och använda dina kunskaper i praktiskt arbete ute på ett företag.

 

 

För fullständig kursöversikt och beskrivning, klicka här