Provtekniker Maskinutveckling Distans (200p)

Provningstekniker och maskinutvecklare jobbar med framtidens produkter idag. Denna utbildning ger en bred förståelse för maskinteknik, el, hydraulik och hur maskiner och prototyper testas.

Utbildningen är inom ett relativt nischat område men som finns utbrett på många företag. Inga andra utbildningar fokuserar på prototypprovning av maskiner på teknikernivå.


Utbildningen är på heltid och endast 2 terminer.


Alla läser gemensamt teoriämnena på distans varvat med praktiska moment i form av fysiska träffar i Örnsköldsvik. Lektionerna är inspelade så att du kan ta del av föreläsningarna när du vill. Lärarna finns tillgängliga för stöd och hjälp. Efter den obligatoriska teoridelen går man ut på LIA i 12 veckor eller väljer att läsa fördjupningskurser sen avslutas utbildningen med ett examensarbete på 4 veckor.
 

Efter avslutad utbildningen skall den studerande ha kunskaper i:
- El, symboler, schema, komponenter
- Maskinteknik, mekaniska drivsystem, lager, krafter, moment
- Reglerteknik, logik, Grunder om PLC system
- Mätteknik, sensorer, mätnoggrannhet, kalibrering
- Provningsmetodik, kravhantering, standarder, provbeskrivning, utförande, rapportering
I respektive område ligger kunskapen med fokus på vanliga delar i en industriell eller mobil maskin.

 

Den studerande skall efter avslutad utbildning ha färdigheter att utföra prov:
-på ett säkert sätt med el, hydraulik och mekanik inblandade
-kvalitetssäkrat och repetitivt, genom noggrant, strukturerat och dokumenterat arbetssätt.
-läsa dokumentation och skriva rapporter på engelska.

 

Den studerande skall efter avslutad utbildning ha kompetenser att självständigt kunna utföra provningsuppdrag på maskinprototyper innehållande mekanik, hydraulik, el samt ha förståelse för styrsystem. Studenten skall även ha kompetens att samarbeta med konstruktörer och andra personer som har behov av provning.

 

Broschyr
Film om utbildningen

 

 

Kommande kursstarter:

 

September 2023
 

Ansök idag! 

 

 

Utbildningen är en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning och CSN-berättigad

 

 

4 st obligatoriska platsträffar i Örnsköldsvik.
2 st på höstterminen och 2 st på vårterminen. Platsträffarna är 2-4 dagar långa, under träffarna kommer man praktiskt få testa på att utföra provning i våra olika provningsanläggningar.

Kursnamn                                           Poäng

Elteknik och Styrsystem                      20
Examensarbete                                    20
Hydraulik                                              25
LIA Lärande i Arbete                            60
Maskinteknik drivsystem                      25
Mätteknik                                              20
Provningsmetodik                                 20
Tillämpad Matematik                            10

Summa                                                  200 

 

ELTEKNIK
Syfte och mål:
I denna kurs fås insyn i grundläggande elektriska principer och elektriska komponenters funktionsprinciper. 

 

EXAMENSARBETE

Kursen ska ge kunskaper i hur ett projektarbete går till samt hur man på ett effektivt sätt letar information, sammanställer fakta samt dokumenterar och upprättar en teknisk rapport. Kursen ger också erfarenhet i att muntligt presentera samt kritiskt granska och recensera en rapport. Rapportsammanfattningen skall göras på svensk och engelska.

 

HYDRAULIK

Kursdeltagaren visar att de förstår relationer och samband hos hydraulikens ingående komponenter, ISO-symboler, schemastruktur och systemförståelse. Kursdeltagaren förstår hydrauliska komponenters uppbyggnader, och samverkan i funktion och säkerhet i hydrauliska system.

 

LIA Lärande i Arbete

Kursen ska speciellt inriktas på att den studerande ska tillägnas sig förtrogenhet med praktiskt arbete både vid LIAföretaget och i branschen. Kursen ger möjlighet att arbeta med tekniska tillämpningar och träna på att arbeta i grupp. Studieplanen är individuell för varje företag och studerande. Eftersom LIA-företagen kan vara olika sätts individuella mål för de studerande i samarbete med LIA-företagen.

 

Möjligheten finns för de som redan har den praktiska delen att kunna läsa denna kurs som en teoretisk del.

 

MASKINTEKNIK DRIVSYSTEM

Den studerande skall efter utbildning uppnå kunskaper om axlar, lager, avvibrering, växlar, remdrift i dess funktion och egenskaper.

 

MÄTTEKNIK

I den kurs skall den studerande få kunskap om:
- mätgivare
- loggningsutrustning,
- mätnoggrannhet
- mätdatahantering
- kalibrering

 

PROVNINGSMETODIK

Kunskaper:
I den kurs skall den studerande få kunskap om:
-Fysikaliska egenskaper och funktionella krav som kan kravställas
-Krav hantering
-Standarder
-Maskinsäkerhet
-Rapportering
-5S


Färdigheter:
Den studerande ska ha färdighet i att:
-Verifiering av beräkning och simulering
-Skapa realistiska lastfall
-Skapa provmatris
-Skriva provbeskrivning
-Rigga provuppställning
-Göra riskanalyser
-Utföra tester på repeterbart sätt


Kompetenser:
Eleven skall uppnå kompetens att:
- ha dialog med utvecklare om hela processen från krav och utförande
- utföra provning självständigt
- provleda andra att utföra prov
- samarbeta med beställare av provet

 

TILLÄMPAD MATEMATIK

Kursdeltagarna skall ha de matematiska kunskaper och den förståelse som behövs för att kunna tillämpa dessa kunskaper inom området hydraulik och i de kurser som ingår i utbildningen.

Ny unik utbildning

Detta är en ny typ utbildning inom ett relativt nischat område men som finns utbrett på många företag. Inga andra utbildningar fokuserar på prototypprovning av maskiner på teknikernivå. 

 

Exempel på företag som har provning inom maskinteknik:
Volvo
Scania
Epiroc
Atlas Copco
Volvo Cars
Cargotec
HIAB
Sunfab
Rise
Toyota
ABB
SAAB
Bofors
FMV
AF-consult
Bombardier
Nibe
Väderstad
Stiga
Husqvarna

Parker
Rottne
Eco-log

BAE Systems Hägglunds
Bosch Rexorth
MacGregor
Nordhydraulic
Zepro
Valmet
Sundsbirsta
Komatsu
Indexator
Cranab
Rototilt
Engcon
Wipro
Och många fler.

Se fler bilder

Ansökningsinformation

Behörighet
Läs mer om behörighet till Yrkeshögskolan här

 

Särskild behörighet
Godkända betyg från Naturvetenskapliga programmet, El- och energiprogrammet, Industriprogrammet, Fordonsprogrammet, VVS-fastighetsprogrammet och Teknikprogramet.

 

Elever från övriga program kan komplettera sin utbildning med Fysik 1a eller ha minst
1 års yrkeserfarenhet inom teknik, el, fordon eller industri.

 

Saknar du behörighet?

Vi kan anta sökande på andra grunder än de ovan, kontakta oss. Vi gör alltid en individuell bedömning!

 

Urval

20 personer antas till utbildningen. Urvalet sker utifrån gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet. Intervjuer kan förekomma.

 

Att arbeta och studera samtidigt

Oerfarna bedöms behöva läsa på heltid under teoriblocken. Studievana och personer med erfarenhet av provning kan klara av att studera på deltid under teoridelarna.

 

Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och du har rätt till studiemedel via CSN.

 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om våra utbildningar.
 

Jenny Svensson

E-post: jsn [at] ith.se
Telefon: 0660-798 50, 073-802 40 29