Varför renhet

Dagens hydraulsystem har hög precision och är optimerade när det gäller höga tryck, stora flöden och små toleranser. Renhetskraven på komponenter som tillverkas ökar därför hela tiden från inbyggare och slutanvändare.

 

Partiklar på komponenter och i hydraulsystem orsakar funktionsbortfall, minskad verkningsgrad samt en förkortad livslängd på komponenter i systemet. Det har visat sig att ett hydraulsystem som innan första start håller rätt nivå på renheten erhåller en längre livslängd, färre funktionsstörningar samt en hög tillförlitlighet. Dessutom blir de initiala skadorna i hydraulsystemet mindre och därmed genererar systemet färre förstörande partiklar under hela livslängden.

 

Det verkar som om kunskap i renhetsteknik är låg hos många företag. Produktionssystemens utformning för att erhålla "rena" produkter och metoder för att klassificera renhetsnivåer hos komponenter och artiklar saknas. Bristerna beror kanske i många fall på att det är svårt att direkt kunna bevisa hur lönande det är att investera i en renhetsfilosofi inom företaget. En lönsamhet som visar sig i bättre goodwill, lägre garantikostnader, kraftigt reducerade kostnader för underhåll, högre prestanda och bättre kvalitet. Det är möjligt att argumentera för ekonomisk och miljövänlig vinning genom renhetsteknik. ITH Analys kan här utgöra ett stöd åt företag för deras utveckling inom renhetsteknik. För komponenttillverkaren gäller det att redan i konstruktionsstadiet tänka på att det inte bara ska vara möjligt att tillverka utan också att det ska gå att tvätta rent. I de flesta fall räcker det ofta med en renare hantering och förbättrade tvättprocesser av komponenter. Speciellt de senaste åren märks att intresset för renhetsteknik hos företag har ökat. Det verkar som att även företag med kunskap och kompetens inom området också har funderingar och vill förbättra sig ytterligare.

 

Renhet ger förbättrad livslängd, större tillgänglighet, bättre miljö och möjlighet att optimera konstruktioner, kvalitetsbegrepp som har stor betydelse, inom verkstadsindustrin. Det är helt enkelt så att välutvecklade system påverkas negativt av och med föroreningar. Renhetstekniken har sin plats, likaväl som hållfasthet, material och måttkontroller har sina platser, i produktionen.

Utveckling inom området renhetsteknik behövs och kunskap och kompetens inom området kommer med stor säkerhet efterfrågas i framtiden. Möjligen kommer kunden att bli så medveten att de företag som inte följer med utvecklingen inte blir valda som leverantörer.

ITH lanserar nu kursen Nyttan med Oljeprov

 

Kursen vänder sig till dom som utför och tolkar resultat av oljeprov. Kursen går igenom:

- Oljans uppbyggnad

- Olika typer av analyser

- Tolkning av resultat