Momentrigg

Vi har möjlighet att testa verkningsgrad på både pumpar och motorer

  • Hög precision på mätning med beröringsfri momentgivare och noggrann flödesmätare
  • Test av startmoment
  • Test av drivmoment vid valfritt varvtal

Vi har under senaste året bedrivit ett större provningsuppdrag tillsammans med flera samarbetspartners. En unik provningsrigg har byggts för trycksättning i pulser upp över 2000 bar.