Momentrigg

Vi har möjlighet att testa verkningsgrad på både pumpar och motorer

  • Hög precision på mätning med beröringsfri momentgivare och noggrann flödesmätare
  • Test av startmoment
  • Test av drivmoment vid valfritt varvtal

Våra renhetsfunktionsgenomgångar höjer inte bara företagens kvalitet – de höjer också företagens lönsamhet.