Momentrigg

Vi har möjlighet att testa verkningsgrad på både pumpar och motorer

  • Hög precision på mätning med beröringsfri momentgivare och noggrann flödesmätare
  • Test av startmoment
  • Test av drivmoment vid valfritt varvtal

Förfrågningar på provning med behov av reglering och automation har ökat så ITH investerar nu 300' kr i ny mätutrustning från Dewesoft.