Kalkylatorer

Välj i menyn till höger vad du vill beräkna, detta är ganska grova beräkningar som skall ses som en uppskattning.

 

ITH har kontrollerat dess beräkningskapacitet men tar ej något direkt eller indirekt ansvar för särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår vid användning av resultat som presenteras.

 

 

 

Vi tackar för i år! Bland annat har vi haft succé för våra öppna kurser runt om i landet. Under året har vi bedrivit öppna kurser i bl.a Iggesund, Skellefteå och Piteå. Mycket uppskattat av våra kunder som slipper resa.