Kalkylatorer

Välj i menyn till höger vad du vill beräkna, detta är ganska grova beräkningar som skall ses som en uppskattning.

 

ITH har kontrollerat dess beräkningskapacitet men tar ej något direkt eller indirekt ansvar för särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår vid användning av resultat som presenteras.

 

 

 

Vi fick en förfrågan från några kunder om tydlig arbetsmetod för renhetsarbete som vi kunde dela med oss av. Det resulterade i en ny tjänst som vi helt enkelt kallar Systematiskt renhetsarbete.