Tidigare projekt

Effektivare hydraulsystem på engreppsskördare

Projektet startade 1998 i samarbete med Luleå tekniska universitet, Partek Forest och Skogforsk. Hydraulsystemet på en engreppsskördare studerades i syfte att förbättra verkningsgraden. En provutrustning av engreppsskördarens matningskrets byggdes i full skala och mätresultat användes för att verifiera en simuleringsmodell. Med hjälp av provning och simulering kunde därmed energiförluster identifieras och systemmodifieringar utvärderas med avseende på systemverkningsgrad. Två examensarbeten utfördes vid Luleå tekniska universitet inom ramarna för projektet. Projektet resulterade bland annat i ett antal tekniska rapporter och forskningsartiklar. Se forskningsresultat under Publikationer.

 

Verkningsgrader i industriella hydrostatiska transmissioner

Projektet startade 1997 i samarbete med Luleå tekniska universitet och Hägglunds Drives. En industriell hydrostatisk transmission studerades med avseende på energiförluster i syfte att förbättra transmissionens prestanda. En provutrustning byggdes och praktiska prov kombinerades med teoretiska studier och simuleringar med simuleringsverktyget CASPAR. Delar av projektet genomfördes i samarbeten med forskare vid Mitthögskolan i Östersund och Luleå tekniska universitet. Samarbete med Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) skedde i form av simuleringsstöd kring simuleringsprogrammet CASPAR. Projektet resulterade bland annat i ett antal tekniska rapporter, forskningsartiklar samt en licentiatavhandling. Se forskningsresultat under Publikationer.

 

Nu ligger den klar: Vår förstudie om fjärrstyrt underhåll. Vi är redo att omsätta den till en genomgripande rapport. Vill du och ditt företag gå i bräschen för branschens utveckling? Som medfinansiär får du unik tillgång till nya kurser, seminarier och samarbeten!