Forskning & projekt

Projekt

Genom vår breda kunskap ser vi behov av utveckling inom flera områden vilket gör att vi har bedrivit och bedriver utvecklingsprojekt, inte sällan finansierade genom EU:s utvecklingsfonder. 

 

Forskning

Forskningsverksamhet i nära samarbete med näringsliv och universitet är ett viktigt inslag hos oss på ITH.  Inom ramen för denna verksamhet deltar vi bland annat på internationella hydraulikkonferenser och kan på så sätt hela tiden hålla koll på vad som är det senaste i vår bransch. Våra forskningsprojekt bidrar till att föra utvecklingen inom teknikområdet tillämpad hydraulik framåt och har även en internt kompetenshöjande funktion i vår utbildningsverksamhet.

 

Under åren har vi samlat på oss ett omfattande forskningsarkiv med publikationer från ledande forskare i hela världen. Vi är även medlem i Fluid Power Network International (FPNI) som är ett internationellt nätverk som verkar för att sprida information om den senaste utvecklingen inom hydraulikområdet.

 

Vi tackar för i år! Bland annat har vi haft succé för våra öppna kurser runt om i landet. Under året har vi bedrivit öppna kurser i bl.a Iggesund, Skellefteå och Piteå. Mycket uppskattat av våra kunder som slipper resa.