Anställande företag

ITH samarbetar med företag i hydraulikbranschen som anställer och tar emot elever på LIA  - Lärande I Arbete.