Test och provning

Provning och simuleringar är resurs- och utrustningskrävande. Vi har ett unikt laboratorium på ca 1000 kvm där vi utför provning, utredningar och systemsimuleringar. Vi tar under ett år emot en stor variation provningar från olika kunder. Våra provtekniker har under testperioden ett nära samarbete med kunden och för noggrann dokumentation. Här ser du vilka tjänster och resurser vi kan erbjuda:

 

  • Momentrigg
  • Kylrum
  • Dragtest
  • Pulstest
  • Utmattningstest på t.ex. cylindrar och ackumulatorer
  • Jämförande test inför inköp

 

Vi kan erbjuder också digitalisering och uppdatering av ritningar i CAD.
 

 

Personal

Provtekniker är August Westman. August är en mångsidig person som utför provning i hydraulik och renhet. Utför även omritning av cad-scheman. 

 

Kontakta för mer information. awn(at)ith.se,  066079856

 

Provledare för avancerade prov är Jon Sandström. Jon har lång erfarenhet av provning. 

 

Kontakta för mer information. jon.sandstrom(at)ith.se,  066079851

 

Vi har under senaste året bedrivit ett större provningsuppdrag tillsammans med flera samarbetspartners. En unik provningsrigg har byggts för trycksättning i pulser upp över 2000 bar.