Test och provning

ITH har ett antal provplatser anpassade för att rigga komponent- och systemprov med centralhydraulik, elförsörjning upp till 400 A, kylvatten och tryckluft.

 

Exempel på utförda komponentprov är:

  • Utmattning via pulsation och spakrörelser
  • Uppmätning av ventil och pumpegenskaper.
    Maxtrycksprov 800 bar.

 

Exempel på utförda systemprov är:

  • Ventilprov på lastbilskran
  • Hydraulmotor med världens högsta moment.

Köldtester

I vårt köldrum, på ca 10 m2, som klarar -45°C, finns hydraulsystem för provning med både kall och varm olja.

Prestandaprovning

Med vår hydraulik- och mätutrustning har vi möjlighet att utföra en mängd olika prestandaprov. Exempel på utförda prov är verkningsgradsmätningar på växellådor. Med hjälp av vår momentmätare kan vi mäta verkningsgraden på pumpar och motorer med moment upp till 2 kN. Med hjälp av vår testbänk kan vi göra mätningar för att säkerställa att komponenters gränsdata uppfylls när det gäller tryckfall och flödeskurvor och vi kan göra effektmätning på riktningsventiler.

Utmattningsprov

På ITH har vi möjlighet att utföra utmattningsprov regenerativt på roterande maskiner.

 

Exempel på utförda prov:

  • En växellåda belastas via en hydraulmotor som driver en ingående axel och en liknande komponent agerar pump på en utgående axel som då utsätter växellådan för utmattning.

 

Med vår pulsbänk har vi också möjlighet att göra livslängdsprovning på olika slags hydraulkomponenter.

Vi tackar för i år! Bland annat har vi haft succé för våra öppna kurser runt om i landet. Under året har vi bedrivit öppna kurser i bl.a Iggesund, Skellefteå och Piteå. Mycket uppskattat av våra kunder som slipper resa.