Test och provning

Provning och simuleringar är resurs- och utrustningskrävande. Vi har ett unikt laboratorium på ca 1000 kvm där vi utför provning, utredningar och systemsimuleringar. Vi tar under ett år emot en stor variation provningar från olika kunder. Våra provtekniker har under testperioden ett nära samarbete med kunden och för noggrann dokumentation. Här ser du vilka tjänster och resurser vi kan erbjuda:

 

  • Momentrigg
  • Kylrum
  • Dragtest
  • Pulstest
  • Utmattningstest på t.ex. cylindrar och ackumulatorer
  • Jämförande test inför inköp

 

Vi kan erbjuder också digitalisering och uppdatering av ritningar i CAD.
 

 

Personal

Provtekniker

August Westman. August är en mångsidig person som utför provning i hydraulik och renhet.  

Kontakta för mer information. awn(at)ith.se,  066079856

 

Fredrik Thyr. Fredrik är också en mångsidig person om utför provning. 

Kontakta för mer information. ftr(at)ith.se,  066079856

 

Provledare för avancerade prov är Jon Sandström. Jon har lång erfarenhet av provning. 

Kontakta för mer information. jon.sandstrom(at)ith.se,  066079851

 

ITH söker därför konsult eller visstidsanställning för en förstudie i fjärrstyrt underhåll. Fokus är på kommunikation och pedagogik för att få underhållspersonal runt om i världen att utföra avancerat underhåll! Pandemin gör det svårare att resa, IT-verktyg gör det enklare att fjärravläsa och instruera. Förstudien skall undersöka företagens behov av utveckling av kommunikationshjälpmedel/sätt och pedagogiska hjälpmedel.