I slutet av 2017 bestämdes det att ITH Analys skulle investera och utveckla ny utrustning för komponenter som endera är oljekontaminerad eller...