Att välja att byta hydraulvätskan tidsbaserat eller beroende på tillståndet är ett val som beror på många faktorer.