Vi vill tacka SSG för förtroendet att ha konferensen i våra lokaler och tacka alla deltagare för att dagarna blev så lyckade.