Personuppgiftshantering (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Vilka data har vi?

Vi har inga köpta register utan alla personuppgifter är lämnade till oss på frivillig basis i kontakt med oss genom utbildning, webbshop och säljkanaler samt anmälan till nyhetsbrev. De uppgifter vi har är förnamn, efternamn, epost, telefonnummer, företag och ort. Inom vår utbildningsverksamhet (YH, certifiering etc) hanterar vi för ändamålet ytterligare personuppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi hanterar bara de personuppgifter som är högst nödvändiga för ändamålet. Vi tar även bort personuppgifter när de är inaktuella eller ej nödvändiga. Våra register tillhör Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik, ITH Förlag och ITH Analys. Vi delar inte med oss av våra register till tredje part. Vi använder oss av krypterade system och endast behöriga på ITH och dotterbolagen kan nå våra register. 

Ditt val, dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss om du vill veta mer om vilken information vi har. Du kan också när som helst få dina uppgifter raderade och borttagna ur utskickslistor, exempelvis nyhetsbrev.


Har du funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss!