Oljeanalys

En hydraulvätska har många krav som den ska uppfylla, den skall:

  • Överföra energi. Skall så effektivt som möjligt överföra energi från pump till motorer och cylindrar.
  • Täta. Vätskan skall kunna täta mellan spalter och spel i motorer, ventiler och pumpar.
  • Smörja. Utveckla en stabil smörjfilm vid höga belastningar, smörja vid höga hastigheter samt ge gränsskiktssmörjning vid låga hastigheter och tunn oljefilm.
  • Kyla. Vätskan skall transportera bort värmen som uppstår på grund av förluster och avge den i kylare och tank.
  • Korrosionsskydd. En viktig uppgift för oljan är att korrosionsskydda komponenter både under drift och lagring.
  • Luftavskiljning. Oljan skall kunna transportera luft från komponenter till tank och där snabbt avge luften.
  • Vattenavskiljande. (gäller inte vattenbaserande vätskor). Allt fritt vatten skall bort från systemet och lämnas på botten av tanken eller i filter.
  • Kemiskt stabil. Inte brytas ner i systemet och skapa föroreningar eller angripa tätningsmaterial.

Viskositet

Vad är rätt viskositet?

Rätt viskositet är en kompromiss, för att överföra energi bra krävs en tunn olja--låga förluster. För att täta bra krävs en tjock olja.

En standard hydraulolja enligt VG32 klarar detta mellan 20 till 60 grader. En olja enligt VG46 är intervallet 30 till 70 grader.

För att klara ett större område krävs det tillsatser i oljan. Detta görs med VI-förbättrare. Det går till så att man tar en tunn basolja (lågt viskositet) och tillsätter en polymer som löser sig i oljan vid högre temperaturer och höjer viskositeten. Problemet är att polymererna skjuvas sönder med tiden och förstörs och oljan får efter en tid för låg viskositet.

 

Basoljan

Mineralolja: består av en blandning av många olika kolväten. Kräver oftast mycket tillsatser.

Syntetolja: kemiskt tillverkad olja, liknar mineralolja men har bättre egenskaper och kräver oftast mindre tillsatser.

Vegetabiliska oljor: framställda av växtriket. Basoljan är nedbrytbar i naturen (ibland även i hydraulsystemet).

Emulsioner--Vatten: rent vatten används nästan inte, utan som en emulsion med andra vätskor. Ingen brandrisk, lågt pris, miljövänligt.

Renhet

Smuts är ett hydraulsystems största fiende. Smutsen kan finnas i komponenter redan från start på grund av otillräcklig renhet vid tillverkningen, otillräcklig renhet vid montering. Smutsen kan också komma via oljan vid påfyllning av systemet. Ny olja har oftast inte tillräcklig renhet utan skall filtreras vid påfyllning. Smutsen kan också komma in i systemet under drift via tankventilation och följa med kolvstänger in i cylindrar.

Smuts skapas i hydraulsystemet när det används på grund av slitage på komponenter och tätningar samt av oljans nedbrytning. Smutsen består av pratiklar i olika storlekar. De farligaste partiklarna i ett hydraulsystem är mindre än 25 micrometer. Som jämförelse är ett hårstrå 70 micrometer i diameter. Även vatten och luft räknas som föroreningar i ett hydraulsystem.

Miljö och hälsa

Även om vissa hydrauloljar kan anses som ofarliga för människor och kan ge liten miljöpåverkan, är alltid begagnade hydrauloljor farliga för hälsan och miljön.

ICP

Ny ICP hos oss på ITH Analys