Oljeanalyser - Hur vi kan hjälpa dig

Här nedan ser ni de tillgängliga analysmetoderna vi kan erbjuda för oljeanalys. I vår webbshop kan du enkelt beställa gratis provflaskor eller förbetalt 10-pack för kontinuerlig provtagning, komplettera gärna med mätväskan där du finner bra hjälpmedel för provtagning!

 

PARTIKELRÄKNING – automatisk (LNF, LaserNet Fines)

Mäta halten av partiklar i oljan, enligt standard ASTM D7596. Svaret presenteras enligt ISO 4406.

 

VISKOSITET – kinematisk

Den inre friktionen på oljan analyseras, d.v.s. hur trögflytande den är. Normalt mäts viskositeten vid 40˚C eller 100˚C. Enligt standard ASTM D445.

 

VATTENHALT

Andelen vatten i oljan, summan av det bundna och det fria vattnet bestäms. Metod enligt Karl-Fischer, ungnsmetod. Standard ASTM D6304. 

 

SYRATAL – TAN (total acid number)

Syratalet är ett mått på oljans oxidation, d.v.s. dess nedbrytning eller åldring. 

Metod enligt standard ASTM D 664. 

 

GRUNDÄMNESANALYS, SOAP (Spectronic Oil Analysis Procedure)

Utförs med ICP-OES (Inductively coupled plasma - optical emission spectrometry). Analysen innefattar 21 vanliga ämnen som förekommer i legeringsmetaller, tillsatser samt föroreningar som kan tillföras oljan utifrån. Metod enligt ASTM D5185.

 

RULER (Remaning Useful Life Evaluation Routine)

Mäter innehållet av additiver i oljan och ger ett värde i RUL% jmf mot ny olja. Dvs oljans kvarvarande livslängd beroende på kvarvarande additiver. Med denna analys kan du få en tidig uppfattning om oljan är utsatt för oxidation. Enligt ASTM D7590.

 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Med infrarött spektrum mäts föroreningar som tex sot, vatten och glykol. Den mäter även förändringar av tillsatser i oljan och esternedbrytning. Mätningen ger ett specifikt fingeravtryck för en viss olja. Enligt ASTM E 2412.

 

MPC (Membrane Patch Colorimetry)

Bedömer risken för varnish i oljan. Varnish är en lackartad beläggning som fäster på metallytor och kan skapa problem i systemet. Enligt standard ASTM D7843.

 

KVANTITATIV MIKROSKOPI – Bildanalys (Partikelräkning)

Inställning mikroskop enligt metod ISO 4407 och VDA 19. ISO-klasser redovisas enligt metod ISO 4406 alt. ISO 16232. Partiklarna räknas med hjälp av mikroskop och foton tas på de största partiklarna. Det går även att räkna med kundspecifika standarder.

 

MIKROSKOPI – kvalitativt

Här gås partiklarna igenom i mikroskopet och deras form, storlek samt material dokumenteras. Inställning mikroskop enligt metod ISO 4407.

 

PARTIKELVÄGNING – gravimetri

Gravimetrisk metod, enligt ISO 4405 alt. ISO 16232, används vid svårt förorenad olja och innebär att partiklarna vägs. Enheter: mg/100 ml, mg/L eller mg/komponent(er). 

 

 

Ovanstående analyser faktureras efter utförd analys. Partikelfria flaskor, emballage och frakt inom Sverige ingår i priset och tillhandahålls av ITH Analys. Priser exkl. moms.

 

Prislista finner ni här

BEHÖVER DU ANALYS AKUT?

Ring oss på 0660-798 65 eller 0660-798 61.

Ledtid för Partikelräkning (auto), Viskositet 40 °C, Syratal och Vattenhalt  3-5 arbetsdagar från provmottagning och utförs i turordning. Övriga analysers ledtid är mellan 5-10 arbetsdagar.

Önskas snabbare provsvar finns möjligheten att för dubbla analyskostnaden få sitt oljeprov prioriterat och analysen utförs då så snabbt som möjligt.

 

Beställ analyser här.

 

Ladda ner provkort redan nu:

Svenska, excel

Engelska, excel

Provtagningskort flera, Excel

Nu har vi äntligen fått vår nya utrustning på plats i oljelabbet. Det är en investering som kommer att korta våra ledtider avsevärt.