Våra analystjänster

Här nedan ser i de tillgängliga analysmetoderna vi kan erbjuda. I vår webbshop kan du enkelt beställa gratis provflaskor eller förbetalt 10-pack för kontinuerlig provtagning, komplettera gärna med mätväskan där du finner bra hjälpmedel för provtagning!

 

PARTIKELRÄKNING – automatisk 

För att mäta halten av partiklar i oljan, enligt standard ASTM D7596. Svaret presenteras med ISO 4406.

PRIS 810 kr

 

VISKOSITET, kinematisk

Den inre friktionen på oljan analyseras, d.v.s. hur trögflytande den är. Normalt mäts viskositeten vid 40˚C eller 100˚C. Enligt standard ASTM D445.

PRIS 515 kr

 

VATTENHALT

Andelen vatten i oljan, summan av det bundna och det fria vattnet bestäms. Metod enligt Karl-Fischer. Standard ASTM D6304. 

PRIS 515 kr

 

SYRATAL 

Syratalet är ett mått på oljans oxidation, d.v.s. dess nedbrytning eller åldring. 

Metod enligt standard ASTM D 664. 

PRIS 520 kr

 

GRUNDÄMNESANALYS, SO AP

Utförs med ICP. Analysen innefattar 21 vanliga ämnen som förekommer i legeringsmetaller, tillsatser samt föroreningar som kan tillföras oljan utifrån. Metod enligt ASTM D5185.

PRIS 770 kr

 

RULER, REMAINING USEFUL LIFE

Mäter innehållet av additiver i oljan och ger ett värde i RUL% jmf mot ny olja. Dvs oljans kvarvarande livslängd beroende på kvarvarande additiver. Med denna analys kan du få en tidig uppfattning om oljan är utsatt för oxidation. Enligt ASTM D7590.

PRIS 565 kr

 

FT-IR 

Med infrarött spektrum mäts föroreningar som tex sot, vatten och glykol. Den mäter även förändringar av tillsatser i oljan och esternedbrytning. Enligt ASTM E 2412.

PRIS 565 kr, endast analys. Tolkning av resultat 1230 kr/tim.

 

MPC, MEMBRANE PATCH COLORIMETRY

Bedömer risken för varnish i oljan. Varnish är en lackartad beläggning som fäster på metallytor och kan skapa problem i systemet. Enligt standard ASTM D7843.

PRIS 1300 kr

 

PARTIKELRÄKNING –bildanalys med mikroskopi 

ISO-klasser enligt metod ISO 4407 eller ISO 4406. Partiklarna räknas med hjälp av mikroskop och man får foton på de 10 största partiklarna. Det går även att räkna med kundspecifika standarder.

PRIS 1435 kr

 

PARTIKELRÄKNING – gravimetrisk metod

Gravimetrisk metod, enligt ISO 4405, används vid svårt förorenad olja och innebär att partiklarna vägs. Enhet mg/100 ml.

PRIS 1540 kr

 

MIKROSKOPI

Här gås partiklarna igenom i mikroskopet och deras form, storlek samt material dokumenteras. Standard ISO 4407.

PRIS 925 kr/tim

 

Ovanstående analyser faktureras efter utförd analys. Partikelfria flaskor, emballage och frakt inom Sverige ingår i priset och tillhandahålls av ITH Analys. Priser exkl. moms. Analystid min. 15 min.

BEHÖVER DU ANALYS AKUT?

Ring oss på 0660-798 62 eller 0660-798 61.

Alla analyser utom MPC och ICP gör vi samma dag som mottagande av provflask/or. Dubbel taxa för akutärenden.

 

 

Beställ analyser här.

 

Ladda ner provkort redan nu:

Svenska, excel

Engelska, excel

Att välja att byta hydraulvätskan tidsbaserat eller beroende på tillståndet är ett val som beror på många faktorer.