Certifieringstentamen

Certifieringstentamen

Systemet för certifiering har utarbetats av SFMA (Swedish Fluid Motion Association)
Certifikat kan erhållas för fyra yrkeskategorier: 

  • Operatör
  • Montör 
  • UH-tekniker 
  • Konstruktör

 

För att få certifikat krävs tentamen för de delkurser som gäller för respektive yrkeskategori och att ett visst krav på medelbetyg är uppfyllt. En viss tids relevant yrkeserfarenhet erfordras också.

För mer info, vägen till certifiering, infoblad

Själva certifikatet ansöks hos SFMA Mer info

 

Kurserna/tentorna som krävs för respektive yrkeskategori

                           Grundkurs 1      Grundkurs 2      Montageteknik     Underhåll          Konstruktion         

Operatör                   x

Montör                      x                                                         x

UH-tekniker              x                             x                                                      x

Konstruktör               x                             x                                                                                    x


SFMA´s Certifieringstentamen genomförs med ITH som examinator. Tentamen för ITH skrivs digitalt vid egen dator genom programmet ITH Webb Academy (Moodle).
Studerande som bor på annan ort och har en annan hemkommun har möjlighet att utföra tentamen på annan plats men då alltid på ett Lärcentra, med en Myndighetsperson eller Högre chef som tentamensvakt.
Läs mer om våra tentamensregler här Regler vid tentamen vid ITH

Tentamenstillfällen

2023    Tentamensdatum           Sista anmälningsdag

Vecka 42          20 oktober                    12 oktober

Vecka 45          10 november                27 oktober

Vecka 47          24 november                10 november

Vecka 51          22 december                 8 december

2024

Vecka 5             2 februari                   19 februari  

Vecka 11           15 mars                      1 mars

Vecka 15           12 april                       29 mars

Vecka 20           17 maj                        3 maj

Vecka 25          19 juni (onsdag)          5 juni