Certifieringstentamen

Certifieringstentamen

Systemet för certifiering har utarbetats av SFMA tillsammans med Skogsindustrins Hydraulteknik & Underhåll, SHU, Stålindustriernas AUH-grupp, Högskolan i Dalarna och Nätverk Hydraulik i Dalarna.

Certifikat kan erhållas för fyra yrkeskategorier: 

  • Operatör
  • Montör 
  • UH-tekniker 
  • Konstruktör

 

För att få certifikat krävs tentamen (Examinator Högskolan i Dalarna) för de delkurser som gäller för respektive yrkeskategori och att ett visst krav på medelbetyg är uppfyllt. En viss tids relevant yrkeserfarenhet erfordras också.

För mer info, vägen till certifiering, infoblad

Själva certifikatet ansöks hos SFMA Mer info

 

Kurserna/tentorna som krävs för respektive yrkeskategori

                           Grundkurs 1      Grundkurs 2      Montageteknik     Underhåll          Konstruktion         

Operatör                   x

Montör                      x                                                         x

UH-tekniker              x                             x                                                      x

Konstruktör               x                             x                                                                                    x

 

 

Tentamenstillfälle                                Sista anmälningdag

 

2022

Vecka 47           25 november               4 november
2023
Vecka 5              3 februari                    14 januari
Vecka 11            17 mars                       24 februari
Vecka 15            14 april                         24 mars
Vecka 20            19 maj                          28 april

Anmälan

Innan anmälan läs igenom våra regler som gäller vid tentamen vid ITH här

Anmälan skicka i ett mail till ith [at] ith.se

med följande information:


Den som skall skriva tentamen

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gata

Postnummer

Ort

Telefon

Epostadress

 

Företagsuppgifter

Faktureringsadress

Faktureringsuppgifter (namn, beställningsnr)

Vilken tentamn

Vilket datum

 

Tentamensvakt

Lärcentrum, Myndighetsperson, Högre chef
Förnamn

Efternamn

Gata

Postnummer

Ort

Telefon

Epostadress

Kostnad 

Grundkurs 1, 2, Montagtenik, Underhåll 2100 kr

Konstruktion 2600 kr

Kostnader för ev. tentamensvakt tillkommer