Certifieringstentamen

Certifieringstentamen

Systemet för certifiering har utarbetats av SFMA tillsammans med Skogsindustrins Hydraulteknik & Underhåll, SHU, Stålindustriernas AUH-grupp, Högskolan i Dalarna och Nätverk Hydraulik i Dalarna.

Certifikat kan erhållas för fyra yrkeskategorier: 

  • Operatör
  • Montör 
  • UH-tekniker 
  • Konstruktör

 

För att få certifikat krävs tentamen (Examinator Högskolan i Dalarna) för de delkurser som gäller för respektive yrkeskategori och att ett visst krav på medelbetyg är uppfyllt. En viss tids relevant yrkeserfarenhet erfordras också.

För mer info, vägen till certifiering, infoblad

Själva certifikatet ansöks hos SFMA Mer info

 

Kurserna/tentorna som krävs för respektive yrkeskategori

                           Grundkurs 1      Grundkurs 2      Montageteknik     Underhåll          Konstruktion         

Operatör                   x

Montör                      x                                                         x

UH-tekniker              x                             x                                                      x

Konstruktör               x                             x                                                                                    x

 

Kostnad 

Grundkurs 1, 2, Montagtenik, Underhåll 2100 kr

Konstruktion 2600 kr

Kostnader för ev. tentamensvakt tillkommer

 

 

Tentamenstillfälle                                Sista anmälningdag

2021

Vecka 42           22 oktober                    1 oktober

Vecka 47           26 november                5 november

2022

Vecka 11           18 mars                        25 februari

Vecka 20           20 maj                          29 april

 

Anmälan

Skicka i ett mail till ith(at)ith.se

med följande information:

Den som skall skriva tentamen

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gata

Postnummer

Ort

Telefon

Epostadress

 

Företagsuppgifter

Faktureringsadress

Faktureringsuppgifter (namn, beställningsnr)

Vilken tentamn

Vilket datum

 

 

Tentamensvakt

Förnamn

Efternamn

Gata

Postnummer

Ort

Telefon

Epostadress