Certifieringstentamen

Certifieringstentamen

Systemet för certifiering har utarbetats av SFMA (Swedish Fluid Motion Association)
Certifikat kan erhållas för fyra yrkeskategorier: 

  • Operatör
  • Montör 
  • UH-tekniker 
  • Konstruktör

 

För att få certifikat krävs tentamen för de delkurser som gäller för respektive yrkeskategori och att ett visst krav på medelbetyg är uppfyllt. En viss tids relevant yrkeserfarenhet erfordras också.

För mer info, vägen till certifiering, infoblad

Själva certifikatet ansöks hos SFMA Mer info

 

Kurserna/tentorna som krävs för respektive yrkeskategori

                           Grundkurs 1      Grundkurs 2      Montageteknik     Underhåll          Konstruktion         

Operatör                   x

Montör                      x                                                         x

UH-tekniker              x                             x                                                      x

Konstruktör               x                             x                                                                                    x

 

Anmälan

För tentamensdatum och anmälan kontakta ITH.

Anmälan skicka i ett mail till ith [at] ith.se

med följande information:

Den som skall skriva tentamen

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gata

Postnummer

Ort

Telefon

Epostadress

Företagsuppgifter

Faktureringsadress

Faktureringsuppgifter (namn, beställningsnr)

Vilken tentamn

Vilket datum

Tentamensvakt

Lärcentrum, Myndighetsperson, Högre chef
Förnamn

Efternamn

Gata

Postnummer

Ort

Telefon

Epostadress