Certifieringstentamen

Systemet för certifiering har utarbetats av SFMA (Swedish Fluid Motion Association)
Certifikat kan erhållas för fyra yrkeskategorier: 

  • Operatör
  • Montör 
  • UH-tekniker 
  • Konstruktör

 

För att få certifikat krävs tentamen för de delkurser som gäller för respektive yrkeskategori och att ett visst krav på medelbetyg är uppfyllt. En viss tids relevant yrkeserfarenhet erfordras också.

För mer info, vägen till certifiering, infoblad

Själva certifikatet ansöks hos SFMA Mer info

 

Kurserna/tentorna som krävs för respektive yrkeskategori

                           Grundkurs 1      Grundkurs 2      Montageteknik     Underhåll          Konstruktion         

Operatör                   x

Montör                      x                                                         x

UH-tekniker              x                             x                                                      x

Konstruktör               x                             x                                                                                    x


SFMA´s Certifieringstentamen genomförs med ITH som examinator. Tentamen för ITH skrivs digitalt vid egen dator genom programmet ITH Webb Academy (Moodle).
Studerande som bor på annan ort och har en annan hemkommun har möjlighet att utföra tentamen på annan plats men då alltid på ett Lärcentra, med en Myndighetsperson eller Högre chef som tentamensvakt.
Läs mer om våra tentamensregler här Regler vid tentamen vid ITH

 

 

Prislista Tentamen

Om du vill skriva tentamen i någon av kurserna för ansökan om certifiering och inte är studerande på våra
Yrkeshögskoleutbildningar eller företagsutbildning där detta ingår gäller följande prislista

Grundkurs 1
2200:-
Grundkurs 2
2200:-
Montage
2200:-
Underhåll
2200:-
Konstruktion
2700:-

Tentamenstillfällen och anmälan

2024     

Tentamensdatum:          Sista anmälningsdag:

v.15      12 april                    29 mars / stängd för amälan

v.20     17 maj                      3 maj till Anmälan

v.25     19 juni (onsdag)      5 juni till Anmälan

-------------------------------------------------------------------

Preliminära datum Hösten 2024 anmälan öppnas v.32

v.34     23 augusti                 9 augusti 

v.38     20 september            6 september 

v. 41    11 oktober                27 september 

v.42     18 oktober                4 oktober

v.45      8 november              25 oktober 

v.47     22 november             8 november 

v.51     20 december             6 december