Strömningshastighet

Q [lpm]
v [m/s]
d [mm]

Rekommenderade strömningshastigheter

[m/s]
[m/s]
[m/s]