Webbaserad utbildning

ITH Web Academy

ITH har en omfattande lärplattform med webbaserad utbildning i hydraulik och el. Att läsa kurser webbaserad är ett konstnadseffektivt sätt till lärande. Kurserna läses i egen takt och det går att läsa kurser inom dom områden som är relevanta.

 

Kurserna kan köpas:

- En och en

- som en prenumeration av tillgång till alla kurser

 

Webbkurser ingår även när du läser våra öppna kurser.

 

Prenumeration

Hur fungerar det?
För en månadskostnad får ni tillgång till ett antal licenser och kan när som helst och av vem som helst under året läsa in det som behövs. 
 

Prisexempel:

1 person - 1000 kr per månad
5 personer - 3000 kr per månad
50 personer - 6500 kr per månad

50% rabatt för kunder som samtidigt köper lärarledda kurser.

Hydraulikkurser
Grundkurs 1
Grundkurs 2
Hydrauliksäkerhet
Maskinsäkerhet med riskbedömning
Systemförståelse och Felsökning
Konstruktionsdimensionering
Montageteknik
Översikt Energieffektivitet
Översikt Industrihydraulik
Översikt Mobilhydraulik
Översikt Offshorehydraulik
Underhållsteknik
Modern Underhållsteknik
Svängningar i Hydraulik
Hydraulvätska/smörjmedel
Renhetsteknik – Ytors renhet
Ljudproblematik i hydraulik
Frekvensomriktare i hydraulik

Elkurser
Elsäkerhet
Ellära 1
Ellära 2
PLC programmering
Frekvensomriktare i hydraulik

Kurser på engelska
Hydraulic safety
Technical Cleanliness & Cleanliness of Surfaces

Prenumeration av ITH Web Academy

Kontakta Jon Sandström för mer information om prenumeration på alla webbkurser.