Webbaserad utbildning

ITH Web Academy

Webbaserad utbildning är ett effektivt sätt att lösa kompetensbristen inom hydraulbranschen. Företagen lider stora kostnader när driftsäkerhet, energieffektivitet och produktiviteten i maskiner är låg pga. brist på personal som kan montera, underhålla och utveckla moderna hydraulssytem. Vi har haft som ledstjärna när webbkurser har utvecklas att varje yrkeskategori skall kunna få tillgång till rätt sorts värdehöjande kunskap på ett kostnadseffektiv sätt.

ITH har en omfattande lärplattform med webbaserad utbildning i hydraulik och el. Att läsa kurser webbaserad är ett konstnadseffektivt sätt till lärande. Kurserna läses i egen takt och det går att läsa kurser inom dom områden som är relevanta.

 

Kurserna kan köpas:

- En och en

- Kurspaket (Certifiering eller specialist)

- Som en prenumeration av tillgång till alla kurser

 

Webbkurser ingår även när du läser våra öppna kurser.

 

Hur fungerar det?

Enskilda kurser:

Kurserna beställes på webbshoppen på vår hemsida. Begär offert för gruppbeställning.

 

Kurspaket:
Våra webbkurser kan köpas i utvalda paket inriktad till montör, underhåll, konstruktion eller styrsystem. Antingen inriktad till certifiering eller en mer omfattande specialistutbildning. 

Prenumeration:
För en månadskostnad får ni tillgång till ett antal licenser och kan när som helst och av vem som helst under året läsa in det som behövs. 
 

Prisexempel:

Kurspaket:


Prenumeration*:
1 person - 1000 kr per månad
5 personer - 3000 kr per månad
50 personer - 6500 kr per månad

*Vi kan ge rabatt vid kombinerad lärarledd och webbaserad utbildning, begär offert

 

Se vår hemsida för priser på enskilda kurser:

Grundkurs 1
Grundkurs 2
Hydrauliksäkerhet
Maskinsäkerhet med riskbedömning
Systemförståelse och Felsökning
Konstruktionsdimensionering
Montageteknik
Översikt Energieffektivitet
Översikt Industrihydraulik
Översikt Mobilhydraulik
Översikt Offshorehydraulik
Underhållsteknik
Modern Underhållsteknik
Svängningar i Hydraulik
Hydraulvätska/smörjmedel
Renhetsteknik – Ytors renhet
Ljudproblematik i hydraulik
Frekvensomriktare i hydraulikElkurser:
Elsäkerhet
Ellära 1 (Flerspråkig)
Ellära 2 (Flerspråkig)
PLC programmering (Flerspråkig)
Frekvensomriktare i hydraulik

Kurser på engelska:
Hydraulic safety
Technical Cleanliness & Cleanliness of Surfaces

 

Kursmoduler för respektive specialistpaket:

 

 

Kontakta Jon Sandström för mer information

Kontakt för ITH Web Academy

Kontakta Jon Sandström för mer information