Webbkurser

ITH Web Academy

Webbaserad utbildning är ett effektivt sätt att lösa kompetensbristen inom hydraulbranschen. I detta är det vår uppgift att erbjuda ett starkt utbud med kurser som går 1) att välja helt utifrån individuellt behov, 2) starta direkt anpassat till en individs eller ett företags egen tidram och arbetssituation samt 3) dra nytta av de för kundföretagen mycket stora ekonomiska förtjänster med att dels utbilda digitalt men även slippa kostnader för resor, övernattningar och spilltider i samband med resor etc. Vi har därför haft som ledstjärna när webbkurser har utvecklas att varje yrkeskategori skall kunna få tillgång till rätt sorts värdehöjande kunskap på ett kostnadseffektiv sätt.

ITH har en omfattande lärplattform med webbaserad utbildning i hydraulik och el. Att läsa kurser webbaserad är ett konstnadseffektivt sätt till lärande. Kurserna läses i egen takt och det går att läsa kurser inom dom områden som är relevanta.

 

Kurserna kan köpas:

- En och en

- Kurspaket (Certifiering eller specialist)

- Som en prenumeration av tillgång till alla kurser

 

Webbkurser ingår även när du läser våra öppna kurser.

 

Hur fungerar det?

Enskilda kurser:

Kurserna beställes på webbshoppen på vår hemsida. Begär offert för gruppbeställning.

 

Kurspaket:
Våra webbkurser kan köpas i utvalda paket inriktad till montör, underhåll, konstruktion eller styrsystem. Antingen inriktad till certifiering eller en mer omfattande specialistutbildning. 
 

 

Se vår hemsida för priser på enskilda kurser:

Grundkurs 1
Grundkurs 2
Hydrauliksäkerhet
Maskinsäkerhet med riskbedömning
Systemförståelse och Felsökning
Konstruktionsdimensionering
Montageteknik
Översikt Energieffektivitet
Översikt Industrihydraulik
Översikt Mobilhydraulik
Översikt Offshorehydraulik
Underhållsteknik
Modern Underhållsteknik
Svängningar i Hydraulik
Hydraulvätska/smörjmedel
Renhetsteknik – Ytors renhet
Ljudproblematik i hydraulik
Frekvensomriktare i hydraulikElkurser:
Elsäkerhet
Ellära 1 (Flerspråkig)
Ellära 2 (Flerspråkig)
PLC programmering (Flerspråkig)
Frekvensomriktare i hydraulik

Kurser på engelska:
Hydraulic safety
Technical Cleanliness & Cleanliness of Surfaces

 

Kursmoduler för respektive specialistpaket:

 

 

Kontakta Jon Sandström för mer information

Kontakt för ITH Web Academy

Kontakta Jon Sandström för mer information

Planera studier i hydraulik

I länken finner du ett dokumentet med förslag på vilka slags kurser som olika yrkeskategorier behöver för att utföra ett produktivt och säkert arbete. Denna kan användas för att planera den eller dina medarbetares kompetensutveckling.

 

Dokument