Pågående projekt

Kompetensutbyggnad KHS (Kunskapsplattform för Hydraulikspecialister), även kallat Hydraulikriket är ett nätverksprojekt som bedrivs av ITH med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet för projektet är att höja kompetensen och öka produktiviteten för de regionala näringarna som verkar inom hydraulteknik eller som i stor utsträckning använder sig av hydraulsystemtekniska lösningar för sin verksamhet.

 

Här på hemsidan kan ni hitta följande som utvecklats/utvecklas under projektet: