Pågående projekt

Hydraulikriket

Hydraulikriket är ett nätverksprojekt som bedrivs av ITH med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet för projektet är att höja kompetensen och öka produktiviteten för de regionala näringarna som verkar inom hydraulteknik eller som i stor utsträckning använder sig av hydraulsystemtekniska lösningar för sin verksamhet.