Standarder

Här har vi samlat standarder som rör hydraulik- och renhetsområdet, vid klick på en standard omdirigeras du till www.sis.se

 

Standarder uppdateras kontinuerligt och vi har inte möjlighet att hålla denna typ av samling helt uppdaterad eller att garantera dess fullständighet. Det är upp till användare att själva försäkra sig om standarders giltighet och tillämplighet. Denna samling är tänkt som en enkel vägvisning och vidare sökning bör ske via www.sis.se

ACKUMULATORER

SS-EN 14359
Gasladdade hydraulackumulatorer
Ämnesområden: ACKUMULATORER
ISO 10946
Hydraulic fluid power - Gas-loaded accumulators with separator - Selection of preferred hydraulic ports
Ämnesområden: ACKUMULATORER

CYLINDRAR

ISO 10766
Hydraulik - Cylindrar - Mått på spår för styrringar med rektangulärt tvärsnitt för kolvar och kolvstänger (ISO 10766:2006, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 13726:2008
Hydraulik - Cylindrar, 16 MPa (160 bar) kompaktserie med cylinderdiametrar från 250 mm till 500 mm - Inbyggnadsmått för tillbehör (ISO 13726:2008, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 8133:2016
Hydraulik - Cylindrar, kompakt serie 16 MPa (160 bar) - Inbyggnadsmått för tillbehör (ISO 8133:2014, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 8132:2016
Hydraulik - Cylindrar, normal serie 16 MPa (160 bar) och serie 25 MPa (250 bar) - Inbyggnadsmått för tillbehör (ISO 8132:2014, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 16656:2017
Hydraulik - Inbyggnadsmått för cylindrar med kort slaglängd - Serie 10 MPa (100 bar) med håldiameter från 32 mm till 100 mm (ISO 16656:2016, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 6020-2:2015
Hydraulik - Inbyggnadsmått för cylindrar, 16 MPa (160 bar) - Del 2: Kompakt serie (ISO 6020-2:2015, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 6022:2006
Hydraulik - Inbyggnadsmått för cylindrar, 25 MPa (250 bar) (ISO 6022:2006, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 6099:2009
Hydraulik och pneumatik - Cylindrar - Identifieringskod för inbyggnadsmått och fästtyper (ISO 6099:2009, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 5597:2010
Hydraulik och pneumatik - Cylindrar - Mått och toleranser för spår för enkelverkande kolv- och kolvstångstätningar - Mått och toleranser (ISO 5597:2010, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 4395:2009
Hydraulik och pneumatik - Cylindrar - Mått och typer av kolvstänger (ISO 4395:2009, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 4393:2015
Hydraulik och pneumatik - Cylindrar - Slaglängder - Grundserie (ISO 4393:2015, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 6020-1:2007
Hydraulik och pneumatik - Inbyggnadsmått för cylindrar, 16 MPa (160 bar) - Del 1: Normalserie (ISO 6020-1:2007, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 10100
Hydrauliska anläggningar - Cylindrar - Mottagningsprovning
Ämnesområden: CYLINDRAR
ISO 6547
Hydrauliska anläggningar - Cylindrar - Spår för kolvtätningar med styrringar för cylindrar - Mått och toleranser
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 10762:2015
Hydrauliska anläggningar - Inbyggnadsmått för cylindrar, 10 MPa (100 bar) serier (ISO 10762:2015, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 6020-3:2015
Hydrauliska anläggningar - Inbyggnadsmått för cylindrar, 16 MPa (160 bar) - Del 3: Kompakt serie med cylinderdiameter från 250 mm till 500 mm (ISO 6020-3:2015, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SIS-ISO/TS 13725:2016
Hydrauliska anläggningar - Metod för utvärdering av knäckkraft för hydraulisk cylinder
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 3321:2016
Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Cylinder- och kolvstångsdiametrar - Tumserier (ISO 3321:1975, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 3320:2014
Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Cylindrar - Cylinder- och kolvstångsdiametrar - Metrisk serie (ISO 3320:2013, IDT)
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 4394-1
Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Cylindrar - Mantelrör - Del 1: Fordringar för stålrör med speciellt bearbetade innerytor
Ämnesområden: CYLINDRAR
SS-ISO 3322
Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Cylindrar - Nominella tryck
Ämnesområden: CYLINDRAR
ISO 6195
Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Spår av kolvstångsavstrykare - Mått och toleranser
Ämnesområden: CYLINDRAR

ELEKTRONIK

ISO 15217
Fluid power systems and components - 16 mm square electrical connector with earth contact - Characteristics and requirements
Ämnesområden: ELEKTRONIK, VENTILER OCH STYRNING
ISO 4400
Fluid power systems and components - Three-pin electrical plug connectors with earth contact - Characteristics and requirements
Ämnesområden: ELEKTRONIK
ISO 6952
Fluid power systems and components - Two-pin electrical plug connectors with earth contact - Characteristics and requirements
Ämnesområden: ELEKTRONIK, VENTILER OCH STYRNING

HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER

ISO 3662
Hydraulic fluid power - Pumps and motors - Geometric displacements
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
ISO 4391
Hydraulic fluid power - Pumps, motors and integral transmissions - Parameter definitions and letter symbols
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
ISO 4412-1
Hydraulic fluid power - Test code for determination of airborne noise levels - Part 1: Pumps
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
ISO 4412-2
Hydraulic fluid power - Test code for determination of airborne noise levels - Part 2: Motors
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
ISO 4412-3
Hydraulic fluid power - Test code for determination of airborne noise levels - Part 3: Pumps - Method using a parallelepiped microphone array
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 4392-1
Hydraulik - Bestämning av motorers karakteristik - Del 1: Vid konstant låg hastighet och konstant tryck
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 4392-2
Hydraulik - Bestämning av motorers karakteristik - Del 2: Igångsättning
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 4392-3:2016
Hydraulik - Bestämning av motorers karakteristik - Del 3: Vid konstant flöde och konstant vridmoment (ISO 4392-3:1993, IDT)
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 8426:2008
Hydraulik - Deplacementpumpar och motorer - Bestämning av erhållen kapacitet (ISO 8426:2008, IDT)
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 4409:2007
Hydraulik - Deplacementpumpar, motorer och inbyggda transmissioner - Metoder för att prova och presentera prestanda i stationärt tillstånd (ISO 4409:2007, IDT)
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 17559
Hydraulik - Elektriskt styrda hydraulpumpar - Provningsmetoder för att bestämma prestandaegenskaper
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 16902-1
Hydraulik - Provningsregler för bestämning av ljudeffektnivåer hos pumpar medelst ljudintensitet - Teknisk metod - Del 1: Pumpar
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 3019-2
Hydraulik och pneumatik - Mått och identifieringsmärkning för monteringsflänsar och axeltappar på deplacementpumpar och motorer - Del 2: Metriska serier
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 10767-1:2016
Hydrauliska anläggningar - Bestämning av tryckpulsationsnivåer alstrade i system och komponenter - Del 1: Metod för att fastställa källor till flöd...
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 10767-2
Hydrauliska anläggningar - Bestämning av tryckpulsationsnivåer alstrade i system och komponenter - Del 2: Förenklade metoder för pumpar
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 10767-3
Hydrauliska anläggningar - Bestämning av tryckpulsnivåer alstrade i system och komponenter - Del 3: Metod för motorer
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER
SS-ISO 3019-1
Hydrauliska anläggningar - Pumpar och motorer av deplacementtyp - Mått och identifieringskoder för fästflänsar och axeltappar - Del 1: Hydrauliska anläggningar - Pumpar och motorer av deplacementtyp - Mått och identifieringskoder för fästflänsar och axeltappar - Del 1: Tumserier angivna i metriska enheter
Ämnesområden: HYDRAULISKA PUMPAR, MOTORER OCH TRANSMISSIONER

HYDRAULVÄTSKOR

ISO 7745
Hydraulic fluid power - Fire-resistant (FR) fluids - Requirements and guidelines for use
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR
SS-ISO 4406
Hydrauliska anläggningar - Vätskor - Metod för kodning av förorening genom fasta partiklar
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR, RENHET OCH FILTRERING
ISO 6743-99
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 99: General
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR
ISO 11158
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (hydraulic systems) - Specifications for categories HH, HL, HM, HV and HG
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR
ISO 15380
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family H (Hydraulic systems) -- Specifications for hydraulic fluids in categories HETG, HEPG, HEES and HEPR
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR
ISO 20844
Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av skjuvningsstabiliteten hos polymerinnehållande oljor med hjälp av dieselinsprutningsmunstycke (ISO 20844:2015)
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR
ISO 12922
Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj H (Hydraulsystem) - Specifikationer för hydraulvätskor i kategorierna HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR och HFDU (ISO 12922:2012)
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR
ISO 6743-4
Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Klassificering - Del 4: Familj H (Hydraulsystem) (ISO 6743-4:2015)
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR

RENHET OCH FILTRERING

EN 13205-2
Arbetsplatsluft - Bedömning av prestanda på provtagare för att mätning av koncentrationen luftburna partiklar - Del 2: Laboratorietest för prestanda baserat på bestämning av provtagarens effektivitet
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-EN 15051-1
Arbetsplatsluft - Bestämning av damningsbenägenhet hos bulkmaterial - Del 1: Krav och provningsmetoder
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 15767
Arbetsplatsluft - Metoder att begränsa och bestämma mätosäkerhet vid vägning av uppsamlade luftburna partiklar
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-EN 13890
Arbetsplatsluft - Mätning av metaller och metalloider i luftburna partiklar - Krav och provningsmetoder
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
NS 2084
General rules for the selection and sizing of hydraulic filters
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 16908:2014
Hydraulic filter element test methods -- Thermal conditioning and cold start-up simulation
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING, RENHET OCH FILTRERING
ISO 16908:2014
Hydraulic filter element test methods -- Thermal conditioning and cold start-up simulation
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING, RENHET OCH FILTRERING
ISO/TR 16144
Hydraulic fluid power - Calibration of liquid automatic particle counters - Procedures used to certify the standard reference material SRM 2806
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 2941
Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification of collapse/burst pressure rating
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 2943
Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification of material compatibility with fluids
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 3968
Hydraulic fluid power - Filters - Evaluation of differential pressure versus flow characteristics
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 16860
Hydraulic fluid power - Filters - Test method for differential pressure devices
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 4405
Hydraulic fluid power - Fluid contamination - Determination of particulate contamination by the gravimetric method
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 3722
Hydraulic fluid power - Fluid sample containers - Qualifying and controlling cleaning methods
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 27407
Hydraulic fluid power - Marking of performance characteristics on hydraulic filters
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 11943
Hydraulic fluid power - On-line automatic particle-counting systems for liquids - Methods of calibration and validation
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 4021
Hydraulic fluid power - Particulate contamination analysis - Extraction of fluid samples from lines of an operating system
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 3938
Hydraulic fluid power -- Contamination analysis -- Method for reporting analysis data (UPPHÄVD?)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 3723
Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Method for end load test
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 12669
Hydraulic fluid power -- Method for determining the required cleanliness level (RCL) of a system
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 21018-4
Hydraulic fluid power -- Monitoring the level of particulate contamination in the fluid -- Part 4: Use of the light extinction technique
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 23309
Hydraulic fluid power systems - Assembled systems - Methods of cleaning lines by flushing
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16889
Hydraulik - Filter - Flerstegsmetod för utvärdering av filtreringsegenskaper (ISO 16889:2008, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SIS-ISO/TR 10686
Hydraulik - Metod för att relatera renheten hos ett hydraulsystem till renheten hos dess komponenter och vätskor (ISO/TR 10686:2013, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16431
Hydraulik - Renhet för system - Metoder för rengöring och verifiering av renhet (ISO 16431:2012, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO 23369
Hydraulik - Renhetsteknik - Vätskefilter
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 23181
Hydraulik - Vätskefilter - Bestämning av beständighet mot flödesutmattning vid användning av högviskösa vätskor (ISO 23181:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 2942
Hydraulik - Vätskefilter - Verifiering av noggrannhet vid tillverkning och bestämning av första bubbelpunkten (ISO 2942:2004, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SIS-ISO/TR 15640
Hydraulik - Vätskors renhet - Allmänna principer och vägledning för val och användning av filter (ISO/TR 15640:2011, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 21018-1
Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 1: Allmänna principer (ISO 21018-1:2008, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 21018-3
Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 3: Användning av filterblockeringsteknik (ISO 21018-3:2008, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 11171
Hydrauliska anläggningar - Kalibrering av automatisk partikelräknare för vätskor
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 4406
Hydrauliska anläggningar - Vätskor - Metod för kodning av förorening genom fasta partiklar
Ämnesområden: HYDRAULVÄTSKOR, RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 11500
Hydraulvätskor - Bestämning av partikelföroreningsnivån hos ett vätskeprov genom automatisk partikelräkning med ljusblockering (ISO 11500:2008, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 3724
Hydraulvätskor - Filter - Bestämning av motstånd mot flödesutmattning med partiklar (ISO 3724:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 11170
Hydraulvätskor - Metod för verifikation av filters prestanda (ISO 11170:2013, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
ISO/TR 16386
Impact of changes in ISO fluid power particle counting -- Contamination control and filter test standards
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SIS-ISO/TR 10949
Renhet för komponenter - Riktlinjer för att uppnå och kontrollera renhet hos komponenter från tillverkning till installation
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 18413
Renhetsteknik - Renhet för komponenter - Kontrolldokument och principer för provtagning, analys och redovisning
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS 2680:2004
Renhetsteknik - Renhetskontrollerad industrimiljö
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING, RENHET OCH FILTRERING
SS 2680:2004
Renhetsteknik - Renhetskontrollerad industrimiljö
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING, RENHET OCH FILTRERING
14644-3
Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 3: Provningsmetoder
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 4407
Renhetsteknik - Vätskors renhet - Visuell partikelräkning med hjälp av optiskt mikroskop
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS 2679
Renhetsteknik - Vätskors renhet - Översikt över kontrollmetoder
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS 2678
Renhetsteknik - Ytors renhet - Ytrenhetskod
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS 2687
Renhetsteknik - Ytors renhet i system
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-1
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 1: Terminologi (ISO 16232-1:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-10
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 10: Resultatredovisning (ISO 16232-10:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-2
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 2: Metod för extraktion av föroreningar genom skakning (ISO 16232-2:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-3
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 3: Metod för extraktion av föroreningar genom tryckspolning (ISO 16232-3:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-4
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 4: Metod för extraktion av föroreningar genom ultraljudteknik (ISO 16232-4:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-5
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 5: Metod för extraktion av föroreningar i provbänk (ISO 16232-5:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-6
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 6: Gravimetrisk analys (ISO 16232-6:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-7
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 7: Visuell partikelräkning med optiskt mikroskop (ISO 16232-7:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-8
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 8: Partikeltypsbestämning med mikroskop (ISO 16232-8:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING
SS-ISO 16232-9
Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 9: Partikelstorlek och räkning med automatisk partikelräknare (ljussläckning) (ISO 16232-9:2007, IDT)
Ämnesområden: RENHET OCH FILTRERING

RÖR OCH KOPPLINGAR

SS-EN ISO 9974-1
Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Portar och anslutningsändar med gängor enligt ISO 261 med tätningar av elaster eller metall mot metall - Del 1: Gängade portar (ISO 9974-1:1996)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 9974-2
Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Portar och anslutningsändar med gängor enligt ISO 261 med tätningar av elaster eller metall mot metall - Del 2: Anslutningsändar med tätning av elaster (typ E) (ISO 9974-2:1996)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 9974-3
Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Portar och anslutningsändar med gängor enligt ISO 261 med tätningar av elaster eller metall mot metall - Del 3: Anslutningsändar med tätning av metall mot metall (typ B) (ISO 9974-3:1996)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 15171-2
Anslutningar för hydrauliska anläggningar och allmän användning - Hydrauliska kopplingar för diagnostiska ändamål - Del 2: Koppling med M16 x 2 ände för anslutning under tryck (ISO 15171-2:2016, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 11926-1
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with O-ring seal in truncated housing
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 11926-2
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) stud ends
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 11926-3
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 3: Light-duty (L series) stud ends
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 16028
Hydraulic fluid power - Flush-face type, quick-action couplings for use at pressures of 20 MPa (200 bar) to 31,5 MPa (315 bar) - Specifications
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 10763
Hydraulic fluid power - Plain-end, seamless and welded precision steel tubes - Dimensions and nominal working pressures
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 14541:2013
Hydraulic fluid power -- Dimensions and requirements for screw-to-connect quick-action couplings for general purpose
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 14540:2013
Hydraulic fluid power -- Dimensions and requirements for screw-to-connect quick-action couplings for use at a pressure of 72 MPa (720 bar)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 6162-1:2016
Hydraulik - Flänsanslutningar med delad eller hel klämfläns och metriska skruvar eller tumskruvar - Del 1: Flänsanslutningar för användning vid tryck 3,5 MPa (35 bar) till 35 MPa (350 bar), DN 13 till DN 127 (ISO 6162-1:2012, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 6162-2:2015
Hydraulik - Flänsanslutningar med delad eller hel klämfläns och metriska skruvar eller tumskruvar - Del 2: Flänsanslutningar, portar och anslutningsytor för användning vid tryck 42 MPa (420 bar), DN 13 till DN 76 (ISO 6162-2:2012, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 17165-1:2007
Hydraulik - Slanganslutningar - Del 1: Mått och krav (ISO 17165-1:2007, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SIS-ISO/TS 17165-2:2016
Hydraulik - Slangledningar - Del 2: Rekommendationer för användning (revidering av ISO/TR 17165-2:2006)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 6149-1:2007
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Portar och anslutningsändar med gänga enligt ISO 261 och O-ringstätning - Del 1: Portar med O-ringstätning (ISO 6149-1:2006)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 6149-2:2007
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Portar och anslutningsändar med gänga enligt ISO 261 och O-ringstätning - Del 2: Mått, utförande, provningsmetoder och krav för tung drift (serie S) (ISO 6149-2:2006)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 6149-3:2007
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Portar och anslutningsändar med gänga enligt ISO 261 och O-ringstätning - Del 3: Mått, utförande, provningsmetoder och krav för lätt drift (serie L) (ISO 6149-3:2006)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 6149-4:2015
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Portar och anslutningsändar med metrisk gänga enligt ISO 261 och O-ringstätning - Del 4: Mått, utförande, provningsmetoder och krav för proppar med utvändig sexkant och sexkanthål (ISO 6149-4:2006)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 12151-4
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Slanganslutningar - Del 4: Slanganslutning med metrisk anslutningsände enligt ISO 6149 (ISO 12151-4:2007, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 12151-5
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Slanganslutningar - Del 5: Slanganslutning med 37 grader kragkoppling enligt ISO 8434-2 (ISO 12151-5:2007, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 12151-6
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Slanganslutningar - Del 6: Slanganslutningar med 60 grader konände enligt ISO 8434-6 (ISO 12151-6:2009, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 1179-1:2013
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän tillämpning - Portar och anslutningsdelar med ISO 228-1-gängor med tätningar av gummi eller metall mot metall - Del 1: Gängade portar (ISO 1179-1:2013)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 1179-2:2013
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän tillämpning - Portar och anslutningsdelar med ISO 228-1-gängor med tätningar av gummi eller metall mot metall - Del 2: Ändstycken för hög belastning (S) och för låg belastning (L) och tätningar av gummi (typ E) (ISO 1179-2:2013)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 1179-3:2008
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän tillämpning - Portar och anslutningsdelar med ISO 228-1-gängor med tätningar av gummi eller metall mot metall - Del 3: Ändstycken för låg belastning (L) med O-ringstätning med stoppring (typ G och H) (ISO 1179-3.2007)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 1179-4:2008
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän tillämpning - Portar och anslutningsdelar med ISO 228-1-gängor och tätningar av gummi eller metall mot metall - Del 4: Ändstycken för endast allmän tillämpning med tätningar metall mot metall (typ B) (ISO 1179-4:2007)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 9974-4:2017
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Portar och anslutningsändar med gänga enligt ISO 261 med tätningar av elastomer eller metall mot metall - Del 4: Mått, utförande, provningsmetoder och krav för proppar med utvändig sexkant och sexkanthål (ISO 9974-4:2016, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 12151-1
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Slanganslutningar - Del 1: Slanganslutningar med O-ringstätningar enligt ISO 8434-3 (ISO 12151-1:2010, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 12151-3
Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Slanganslutningar - Del 3: Slang med flänsanslutningar enligt ISO 6162-1 eller ISO 6162-2 (ISO 12151-3:2010, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 4399:2005
Hydraulik och pneumatik - Ledningskomponenter - Nominella tryck (ISO 4399:1995, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 15171-1
Hydrauliska anläggningar - Anslutningar för hydrauliska anläggningar och generell användning - Kopplingar för användning vid mätning - Del 1: Koppling ej avsedd för anslutning under tryck
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 12151-2
Hydrauliska anläggningar - Anslutningar för hydrauliska anläggningar och generell användning - Slanganslutningar - Del 2: Slanganslutningar med 24° koniska anslutningsändar med O-ringar enligt ISO 8434-1 och ISO 8434-4
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 6164
Hydrauliska anläggningar - Fyrhåls hel fyrkantig anslutningsfläns för användning vid tryck från 25 MPa till 40 MPa (250 bar till 400 bar)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 7241:2017
Hydrauliska anläggningar - Mått och krav för snabbkopplingar (ISO 7241:2014, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 7241
Hydrauliska anläggningar - Mått och krav för snabbkopplingar (ISO 7241:2014, IDT)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 7241-2
Hydrauliska anläggningar - Snabbkopplingar - Del 2: Provningsmetoder
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-ISO 4397
Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Ledningskomponenter - Nominell utvändig rördiameter och nominell invändig slangdiameter
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 8434-2
Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 2: 37 degree flared connectors
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 8434-3
Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 3: O-ring face seal connectors
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 8434-6
Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 6: 60 degree cone connectors with or without O-ring
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 19879:2010
Metalliska röranslutningar för fluidteknik och allmänna ändamål - Provningsmetoder för hydraulikanslutningar (ISO 19879:2010)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR, RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 19879:2010
Metalliska röranslutningar för fluidteknik och allmänna ändamål - Provningsmetoder för hydraulikanslutningar (ISO 19879:2010)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR, RÖR OCH KOPPLINGAR
ISO 8434-1
Rörkopplingar för hydraulik och pneumatik och allmänna ändamål - Del 1: 24 grader konisk koppling (ISO 8434-1:2007)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 228-1
Whitworth rörgängor - Rörgängor för trycktäta förband med tätning utanför gängorna - Del 1: Basmått, toleranser och beteckning (ISO 228-1:2000)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR
SS-EN ISO 228-2
Whitworth rörgängor - Rörgängor för trycktäta förband med tätning utanför gängorna - Del 2: Kontroll med toleransgängtolkar (ISO 228-2:1987)
Ämnesområden: RÖR OCH KOPPLINGAR

SLANG OCH SLANGLEDNINGAR

SIS-ISO/TR 11340
Gummi och gummiprodukter - Hydraulslangledningar - Klassificering av yttre läckage för hydraulsystem
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 6605
Hydraulic fluid power - Hoses and hose assemblies - Test methods
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 6945
Slang av gummi - Bestämning av ytterhöljets nötningshärdighet (ISO 6945:1991)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 5774
Slang av plast - Tryckluftslang av textilarmerad plast - Specifikation (ISO 5774:2016)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 10619-1
Slang och rör av gummi och plast - Mätning av flexibilitet och styvhet - Del 1: Böjprovning i rumstemperatur (ISO 10619-1:2011)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 10619-2
Slang och rör av gummi och plast - Mätning av flexibilitet och styvhet - Del 2: Böjprovning vid låg temperatur (ISO 10619-2:2011)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 10619-3
Slang och rör av gummi och plast - Mätning av flexibilitet och styvhet - Del 3: Böjprovning vid hög och låg temperatur (ISO 10619-3:2011)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
SS-EN 856
Slang och slangledningar av gummi - Hydraulslang med spirallindad stålarmering - Krav
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
SS-EN 854
Slang och slangledningar av gummi - Textilarmerad hydraulslang - Krav
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 4671
Slang och slangledningar av gummi och plast - Metoder för mätning av dimensioner på slangar och längder på slangledningar (ISO 4671:2007)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 1402
Slang och slangledningar av gummi och plast - Tryckprovning (ISO 1402:2009)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
ISO 3949
Slang och slangledningar av plast - Textilarmerad hydraulslang - Specifikation (ISO 3949:2009)
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
SS-EN 857
Slangar och slangledningar av gummi - Hydraulslang av kompakt typ med flätad stålarmering - Krav
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR
SS-EN 853
Slangar och slangledningar av gummi - Hydraulslang med flätad stålamering - Krav
Ämnesområden: SLANG OCH SLANGLEDNINGAR

SYSTEM OCH ALLMÄNT

ISO 18582-1:2016
Fluid power -- Specification of reference dictionary -- Part 1: General overview on organization and structure
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
ISO 12829:2016
Hydraulic spin-on filters with finite lives -- Method for verifying the rated fatigue life and the rated static burst pressure of the pressure-containing envelope
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 15086-3
Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (ISO 15086-3:2008, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SIS-ISO/TR 19972-1
Hydraulik - Metoder för att bestämma hydrauliska komponenters tillförlitlighet - Del 1: Allmänna metoder och beräkningsmetod (ISO/TR 19972-1:2009, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 9110-1
Hydraulik - Mätteknik - Del 1: Allmänna mätprinciper (ISO 9110-1:1990, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 9110-2
Hydraulik - Mätteknik - Del 2: Mätning av stationärt medeltryck i en sluten ledning (ISO 9110-2:1990, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SIS-ISO/TR 10771-2
Hydraulik - Utmattningsprovning av tryckbehållare av metall - Del 2: Klassificeringsmetoder (ISO/TR 10771-2:2008, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 1219-1
Hydraulik och pneumatik - Grafiska symboler och kretsscheman - Del 1: Grafiska symboler (ISO 1219-1:2012, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 1219-2
Hydraulik och pneumatik - Grafiska symboler och kretsscheman - Del 2: Kretscheman (ISO 1219-2:2012, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 5598
Hydraulik och pneumatik - Ordlista (ISO 5598:2008, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 15086-1
Hydrauliska anläggningar - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 1: Introduktion
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 15086-2
Hydrauliska anläggningar - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 2: Mätning av ljudets hastighet i vätska
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 10771-1
Hydrauliska anläggningar - Utmattningsprovning av tryckbehållare av metall - Del 1: Provningsmetod (ISO 10771-1:2015, IDT)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-ISO 2944
Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Nominella tryck
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
ISO 4413
Maskinsäkerhet - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-EN 12622
Verktygsmaskiner - Hydrauliska kantpressar - Säkerhet
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT
SS-EN 693
Verktygsmaskiner - Hydrauliska pressar - Säkerhet
Ämnesområden: SYSTEM OCH ALLMÄNT

TÄTNINGAR

ISO 3939
Fluid power systems and components - Multiple lip packing sets - Methods for measuring stack heights
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 6072
Gummi - Kompatibilitet mellan hydraulvätskor och standardiserat gummi (ISO 6072:2011, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 10766
Hydraulik - Cylindrar - Mått på spår för styrringar med rektangulärt tvärsnitt för kolvar och kolvstänger (ISO 10766:2006, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 5597
Hydraulik och pneumatik - Cylindrar - Mått och toleranser för spår för enkelverkande kolv- och kolvstångstätningar - Mått och toleranser (ISO 5597:2010, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 3601-1
Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 1: Mått, tvärsnitt, toleranser och beteckningskoder (ISO 3601-1:2012, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 3601-2
Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 2: Inbyggnadsmått för allmän tillämpning (ISO 3601-2:2008, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 3601-3
Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 3: Kvalitetskriterier (ISO 3601-3:2005, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 3601-4
Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 4: Stödringar (ISO 3601-4:2008, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 3601-5
Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 5: Specifikation av elastomermaterial för allmänna industriella tillämpningar (ISO 3601-5:2015, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 6547
Hydrauliska anläggningar - Cylindrar - Spår för kolvtätningar med styrringar för cylindrar - Mått och toleranser
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 7425-1
Hydrauliska anläggningar - Spår för tätningar med fjäderelement av elastomer - Mått och toleranser - Del 1: Spår för kolvtätning
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 7425-2
Hydrauliska anläggningar - Spår för tätningar med fjäderelement av elastomer - Mått och toleranser - Del 2: Spår för kolvstång
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 7986
Hydrauliska anläggningar - Tätningselement - Standardiserade provningsmetoder för att fastställa prestanda för tätningar som används i hydrauliska applikationer med fram- och återgående rörelser
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS 1586
Tätningselement - O-ringar - Dimensioner
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 6194-3
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av elastomer - Del 3: Förvaring, hantering och installation (ISO 6194-3:2009, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 6194-4
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av elastomer - Del 4: Provningsmetoder (ISO 6194-4:2009, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 6194-5
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av elastomer - Del 5: Identifiering av synliga defekter (ISO 6194-5:2008, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 16589-1
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av termoelast - Del 1: Nominella mått och toleranser (ISO 16589-1:2011, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 16589-2
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av termoelast - Del 2: Terminologi (ISO 16589-2:2011, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 6194-2
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av termoelast - Del 2: Terminologi (ISO 6194-2:2009, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 16589-3
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av termoplast - Del 3: Lagring, hantering och installation (ISO 16589-3:2011, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 16589-4
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av termoplast - Del 4: Funktionsprovning (ISO 16589-4:2011, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 16589-5
Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av termoplast - Del 5: Identifiering av synliga defekter (ISO 16589-5:2011, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR
SS-ISO 6194-1
Tätningselement - Radialtätningar med tätningselement av gummi - Del 1: Nominella mått och toleranser (ISO 6194-1:2007, IDT)
Ämnesområden: TÄTNINGAR

VENTILER OCH STYRNING

ISO 15217
Fluid power systems and components - 16 mm square electrical connector with earth contact - Characteristics and requirements
Ämnesområden: ELEKTRONIK, VENTILER OCH STYRNING
ISO 6952
Fluid power systems and components - Two-pin electrical plug connectors with earth contact - Characteristics and requirements
Ämnesområden: ELEKTRONIK, VENTILER OCH STYRNING
ISO 9461
Hydraulic fluid power - Identification of valve ports, subplates, control devices and solenoids
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
ISO 6263
Hydraulic fluid power -- Compensated flow-control valves -- Mounting surfaces
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
ISO 7790
Hydraulic fluid power -- Four-port modular stack valves and four-port directional control valves, sizes 02, 03, 05, 07, 08 and 10 -- Clamping dimensions
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
ISO 5781
Hydraulic fluid power -- Pressure-reducing valves, sequence valves, unloading valves, throttle valves and check valves -- Mounting surfaces
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
ISO/TR 17209:2013
Hydraulic fluid power -- Two-, three- and four-port screw-in cartridge valves -- Cavities with ISO 725 (UN and UNF) threads
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
ISO 7368
Hydraulic fluid power -- Two-port slip-in cartridge valves -- Cavities
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 10770-1
Hydraulik - Elektriskt styrda riktningsventiler för hydraulik - Del 1: Provningsmetoder för fyrports riktningsventiler för flödesstyrning (ISO 10770-1:2009, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 10770-3
Hydraulik - Elektriskt styrda riktningsventiler för hydraulik - Del 3: Provningsmetoder för tryckstyrande ventiler (ISO 10770-3:2007, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 4401
Hydraulik - Fyrports styrventiler - Monteringsytor (ISO 4401:2005, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 16874:2004
Hydraulik - Identifiering av montageblock och dess komponenter (ISO 16874:2004, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 10372
Hydraulik - Servoventiler med fyra eller fem portar - Monteringsytor
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 6264
Hydraulik - Tryckbegränsningsventiler - Monteringsytor
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 16873
Hydraulik - Tryckströmställare - Anslutningsytor
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 7789
Hydraulik - Två-, tre- och fyrports patronventiler för iskruvning - Kaviteter (ISO 7789:2007, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 4411
Hydraulik - Ventiler - Bestämning av tryck/flödeskarakteristik (ISO 4411:2008, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 6403
Hydraulik - Ventiler som reglerar flöde och tryck - Provningsmetoder (ISO 6403:1988, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 10770-2
Hydraulik och pneumatik - Elektriskt styrda riktningsventiler för hydraulik - Del 2: Provningsmetoder för trevägs riktningsventil för flödesstyrning (ISO 10770-2:2012, IDT)
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING
SS-ISO 5783
Hydrauliska anläggningar - Kod för identifiering av monteringsytor för ventiler och hålrum för patronventil
Ämnesområden: VENTILER OCH STYRNING

Förklaring till koder i standardtitel:

Internationell Standard (ISO)

Harmoniserad EU standard (EN)

Svensk Standard (SS)

Internationell teknisk specifikation som publicerats av SIS (SIS-ISO/TS)