Om oss

Stiftelsen ITH - Institutionen för tillämpad hydraulik

ITH grundades 1987 med syftet att på alla nivåer öka kunskapen om hydrauliska system i alla dess tillämpningar.

 

Stiftelsens mål är att arbeta för ökade kunskaper inom hydraulikområdet, vilket omfattar användande, installation och underhåll av hydraulik och elektrohydrauliska system i industriella, marina och mobila applikationer.

 

Som namnet antyder är hydraulik ITH:s expertis och det är just där vi excellerar. Vår uppgift är att utbilda ungdomar till att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden och även företagsanställda för ökad kompetens på arbetsplatsen.

 

Stiftelsens huvudmän är väldigt stora aktörer på hydraulikmarknaden och har mycket att säga till om gällande vad de studerande bör kunna.

 

Tack vare det nära arbetsförhållandet till företagen så kan studenterna knyta kontakter och få mer relevant undervisning. I dagsläget erbjuder ITH flera utbildningar för eftergymnasiala studier och företagkurser. Utöver undervisning tar vi oss an uppdrag vilket kan vara allt ifrån provtagning till konsultation i hydraulik.

 

Utöver stiftelsen så har koncernen två aktiebolag: ITH Analys och ITH Förlag. Tillsammans har de tre en total omsättning på ca 13 miljoner/år. ITH Förlag ger ut Fluid Scandinavia som är Nordens största tidsskrift för ämnet hydraulik.