Hydraultekniker distans

Behovet av hydraultekniker är stort och 90 procent av våra elever får jobb direkt. Utbildningen är kostnadsfri och skräddarsydd efter näringslivets behov av kompetens idag och i morgon. 

Som hydraultekniker har du möjlighet att jobba med allt från fordon, maskiner, vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Du kan till exempel jobba med att montera, reparera och underhålla grävmaskiner, motorer, skördare eller hela det hydrauliska systemet inom en tillverkningsindustri.

 

En röd tråd i utbildningen är samarbetet med näringslivet, med flera världsledande hydraulikföretag. Under två praktikperioder kommer du att praktisera på ett företag. Du söker själv plats på ett företag på din hemort, men om du har behov kan ITH hjälpa till att ordna en plats.

 

Utbildningen inleds med en träff under 3-4 dagar i hydraulikens hjärta, Örnsköldsvik. På träffen får du möjlighet att bekanta dig med hydrauliken då fokus kommer att ligga på praktiska moment. 

Mellan träffarna består kurserna av webbaserade lektioner och varje kurs avslutas med en certifieringstenta på din hemort. Under hela utbildningen har du tillgång till våra lärare via telefon och webben. De hjälper dig med frågor och problemlösningar.

 

Totalt under året har vi cirka 4-5 gemensamma träffar i Örnsköldsvik.

 

 Terminen startar 18 september. Sök nu!

 

Ämnen läsåret 2017-2018
 

 • Hydraulik, 50p
  Introduktion och fördjupningar i hydraulikens ingående komponenter, ISO symboler, schemastruktur och systemförståelse för industriella och mobila system
   
 • Hydraulik Montageteknik, 15p
  Kursen tar upp installationsaspekter på hydrauliska system. De studerandes kunskaper når nivån för certifiering till Montör
   
 • Maskinsäkerhet, 5p

  Kursen ger kännedom om allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter
   

 • El och Styrteknik i Hydraulik, 10p

  Kursen ger bl a grundläggande kunskaper om lik- och växelström, om mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av elektriska storheter samt utvecklar förmågan att välja rätt instrument i olika situationer och belastningar

   

  Kursen tar upp grundläggande kunskaper inom gällande säkerhetsföreskrifter. De studerande skall utveckla sin förmågan att analysera mätvärden och därigenom lägga grunden till felsökning inom hydraulikområdet
   

 • Tillämpad matematik, 5p
  Kursen ger de matematiska kunskaper som behövs för att övriga ämnen inom utbildningen skall kunna klaras av
   
 • Examensarbete 30p

  Kursen ger kunskap om hur ett projektarbete går till och hur man på ett effektivt sätt letar information, sammanställer fakta samt dokumenterar och upprättar en god teknisk rapport
   

 • LIA, 85p

  Lärande i arbete, LIA, är den del av utbildningen där du får omsätta och använda dina kunskaper i praktiskt arbete ute på ett företag.

   

  LIA:n är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter. Du påverkar själv vilket företag du vill genomföra din LIA-period på. Upplägget av studieplan är individuellt beroende på företag och handledare.

 

5 poäng = 1 veckas studier

 

Claes Knopf, Volvo Personvagnar i Umeå
För mig fungerade det utmärkt att arbeta och samtidigt studera på distans.
Studiematerialet finns ju tillgängligt via både böckerna och E-learning dygnets alla timmar samt helger, så man kan lätt ta igen det man missar under arbetstid. Webblektioner och genomgångar spelas in och läggs upp så man kan ta del av dom även i efterhand. Upplever även att jag hade mycket bra stöd från läraren via telefon hemifrån. Uppstod det frågetecken var det bara att ringa.

 

 

 

 

Fredrik Lundqvist, fälttekniker PON Equipment

I dagsläget jobbar jag hos PON Equipment i Gällivare som fälttekniker och har hållit på med detta under fyra år. Jag anser att jag har goda kunskaper inom det Underhållstekniska området då min vardag innebär problemlösningar, reparationer och underhåll på varierande arbetsmaskiner. Det kan vara allt från lasttruckar, tåg och hjulmaskiner både ovan mark och i gruvdrifter. Min nyfikenhet till att lära mig mer gjorde att jag sökte till Hydraultekniker på distans. Ett beslut som jag inte ångrar på något vis i dag. Den kunskapshöjning som jag har fått till mig under utbildning hos ITH har jag haft stor nytta av i mitt dagliga arbete.

Se fler bilder

Ansökningsinformation

 

Behörighet
Läs mer om behörighet till Yrkeshögskolan här

 

Särskild behörighet
Godkända betyg från Naturvetenskapliga programmet, El- och energiprogrammet, Industriprogrammet, Fordonsprogrammet, VVS-fastighetsprogrammet och Teknikprogramet.

 

Elever från övriga program kan komplettera sin utbildning med Fysik 1a eller ha minst
1 års yrkeserfarenhet inom teknik, el, fordon eller industri.

 

Saknar du behörighet?

Vi kan anta sökande på andra grunder än de ovan, kontakta oss. Vi gör alltid en individuell bedömning!

 

Urval

24 personer antas till utbildningen. Urvalet sker utifrån gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet. Dessutom intervjuas alla sökande. 

 

Certifiering Cetop 3

Utbildningen ger teori till certifiering av Montör, Underhållstekniker och Operatör. Efter två års yrkeserfarenhet kan du ansöka om certifikat för certifierad Underhållstekniker.  Läs mer om certifiering här

 

Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och du har rätt till studiemedel.

 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om våra utbildningar.
 

Eva Lena Westman

E-post: evalena.westman@ith.se
Telefon: 0660-798 50, 070-155 92 26