Publikationer

Här lägger vi kontinuerligt upp information om avhandlingar, forskningsartiklar och tekniska rapporter som publiceras i anslutning till våra forskningsprojekt.

 

 

Avhandlingar

H. Olsson, Performance Analysis of a Low-Speed High-Torque Hydrostatic Transmission Unit, Licentiate thesis 2003:15, ISBN: 1402-1757, Luleå University of Technology (2003)

 

Forskningsartiklar

P-O. Westin, P. Marklund, J. Sandström, Wear detection by monitoring hydraulic oil contamination – an experimental comparison between on-line and off-line measurements, World Tribology Congress 2013, Torino, Italy, September 8 – 13, 2013

 

O. Noréus, M. Hägglund & M. Emlén, Measurements and simulations to evaluate strategies for improved  energy  efficiency of a reach stacker, forwarder and wheel loader, The 13th Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP2013, June 3-5, 2013, Linköping, Sweden

 

E. Sjödin, P-O. Westin, Comparison of optical and magnetic particle detection systems for detection of pitting damage in low speed hydraulic motors, The 13th Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP2013, June 3-5, 2013, Linköping, Sweden

 

M. Westman, O. Isaksson, Hydraulic Components Contribution to Total Power Losses and Acceleration of an Open Loop System with Long Hose, ASME 2004 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2004), ISBN: 0-7918-4710-1 pp 243-250, Anaheim California USA (November 2004)

 

L. Dahlén, H. Olsson, Theoretical and Practical Aspects of the Torque Losses in a Radial Piston Hydraulic Motor, Proceedings of Hydraulikdagar i Linköping, Linköping Sweden (June 2003)

 

H. Olsson, Power Losses in an Axial Piston Pump Used in Industrial Hydrostatic Transmissions, Proceedings of the Eighth Scandinavian International Conference on Fluid Power SICFP’03, ISBN: 952-15-0972-4 Vol1 pp 491-505, Tampere Finland (May 2003)

 

L. Dahlén, H. Olsson, A Study of two Lubricated Contacts in a Radial Piston Hydraulic Motor, Proceedings of the Eighth Scandinavian International Conference on Fluid Power SICFP’03, ISBN: 952-15-0972-4 Vol1 pp 921-935, Tampere Finland (May 2003)

 

L. Dahlén, H. Olsson, Analysis of Two Sliding Contacts inside a Radial Piston Hydraulic Motor, Proceedings of the 5th JFPS International Symposium on Fluid Power, Nara Japan (2002)

 

H. Olsson, J. Ukonsaari, Wear Testing and Specification of Hydraulic Fluid in Industrial

Applications, Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Tribology, Stockholm Sweden (June 2002)

 

H. Olsson, O. Isaksson, Experimental Investigation of Efficiency in an Industrial Hydrostatic Transmission, Proceedings of Hydraulikdagar i Linköping 18-19 maj 1999 (May 1999)

 

Tekniska rapporter

P-O. Westin Slutrapport Tillståndsövervakade Hydraulsystem - Teknisk rapport ETH2

I. Boden, P-O Westin Tillståndsövervakning med hjälp av Multivariat datanalys - Teknisk rapport ETH2

P-O. Westin, En jämförelse av onlinemätning och flaskprover vid mätning av partikelinnehåll - Teknisk Rapport [ETH2-01], Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik (2014)

M. Hägglund, MBS modeling of a reach stacker container truck using SimulationX software, ITH technical report no. ETH1-01, Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik (2011)

M.Hägglund, Hydraulic modeling of Reach stacker, ITH technical report no. ETH1-02, Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik (2011)

M.Hägglund, Energy Analysis of a Reach stacker, ITH technical report no. ETH1-02, Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik (2011)

E. Sjödin, Metoder för detektering av pittingskador i hydraulmotorer - Teknisk artikel fluid scandinavia Nr 2/2012, ITH

S. Magnusson, M. Hägglund, Litteraturstudie Energieffektiva hydraulsystem del 1, ITH projekt - ETH1

S. Magnusson, M. Hägglund, Litteraturstudie Energieffektiva hydraulsystem del 2, ITH projekt - ETH1

J. Sandström Energieffektiva Hydraulsystem ur ett kompetensperspektiv(2014)

M. Westman, Commutation and interference frequency (2002)

K. Lundgren, Simulering av skogsmaskinskran med Adams/Hydraulics, MSc thesis 2002:037, Luleå Tekniska Universitet (2002)

E. Gladzk, Konstruktion av testrigg för studier av sågmotorer, MSc thesis 2001:340, Luleå tekniska universitet (2001) 

H. Olsson, Test Report-Performance Measurements A4VSG 250 - Graphical Presentation of Measurement Data (2001)

H. Olsson, Test Report - Different Ways to Accomplish Variable Flow (2001)

H. Olsson, Adaptation of Replenishment Pumps (2001)

 

Konferens- och reserapporter

M. Ljung, Smörjteknikdagen Göteborg (2017)

J.Sandström, Didacta mässa Stuttgart (2017)

J.Sandström, Manuskript SICFP17_V2 (2017)

Nu ligger den klar: Vår förstudie om fjärrstyrt underhåll. Vi är redo att omsätta den till en genomgripande rapport. Vill du och ditt företag gå i bräschen för branschens utveckling? Som medfinansiär får du unik tillgång till nya kurser, seminarier och samarbeten!