Teknikgrupper

ITH bedriver projekt och seminarier inom olika områden. 

Vad händer?

27 februari 2019, Uppstartsmöte teknikgrupp provning