Analys

ITH Analys AB erbjuder

 • Renhetsanalyser av komponenter
 • Renhetsstudier av företag
 • Oljeanalyser med snabba provsvar
 • WEB-baserat labdatasvar
 • Hög kompetens, vi kan standarderna
 • Personligt engagemang
 • Inspirerande kurser
 • Specialinriktade kurser för just ert företag
 • Kursmaterial med ert företags verklighet i fokus
 • Förstudier
   

ITH Analys AB är ackrediterat av Swedac

ITH Analys AB i Örnsköldsvik genomför på kommersiell basis olika typer av oljeanalyser för att fastställa renhet och kemiska egenskaper. Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005. Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens när det gäller analyserna syratal, viskositet, vattenhalt samt partikelräkning. Övriga analyser som laboratoriet utför är mikroskopi, gravimetrisk metod, FT-IR, RULER samt grundämnesanalys. Vi arbetar både med oljeanalys och renhetsteknik.

 

Provtagningsflaskor

Våra provtagningssatser innehåller en partikelfri engångsflaska, returkuvert med svarspost. Den går att posta i en vanlig brevlåda.

Kontakta oss för att få provtagningsflaskor utskickade.

ICP

Ny ICP hos oss på ITH Analys