ITH Hydraulic Academy

Om ITH Hydraulic Academy

I basen för utbildningskonceptet finns ett tjugotal kurser som kan läsas traditionellt eller webbaserat. Individuella planer utformas som en karriärväg inom hydraulik. Ambitionen är att leverera ett helhetsgrepp kring kompetensutveckling till företag och dess anställda. 

 

Så här funkar det:

Nulägesanalys

Validering

Utvecklingsplan

Genomförande

Uppföljning

Certifiering/diplomering

 

Kontakta oss för mer information, 0660- 798 50 eller ith [at] ith.se (subject: ITH%20Hydraulic%20Academy) (mejl).

Houston we've got a problem! Det här klassiska "nödropet!" från Apollo 13 under pågående månfärd, minns säkert alla fortfarande. Dessvärre gäller det även elevintresset för utbildningar inom industrin.