ITH Hydraulic Academy

Om ITH Hydraulic Academy

I basen för utbildningskonceptet finns ett tjugotal kurser som kan läsas traditionellt eller webbaserat. Individuella planer utformas som en karriärväg inom hydraulik. Ambitionen är att leverera ett helhetsgrepp kring kompetensutveckling till företag och dess anställda. 

 

Så här funkar det:

Nulägesanalys

Validering

Utvecklingsplan

Genomförande

Uppföljning

Certifiering/diplomering

 

VD Jon Sandström berättar mer om konceptet

Klicka här för att se en genomgång av ITH Hydraulic Academy

 

Kontakta oss för mer information, 0660- 798 50 eller ith [at] ith.se (subject: ITH%20Hydraulic%20Academy) (mejl).

 

Pga. Corona så saknar ett antal elver Lärande i Arbete augusti-december. Under perioden skall även ett examensarbete utföras. Ni som är intresserad kontakta oss. Uppdrag som passar till examensarbete som kan utföras på distans kan också va aktuellt.
Kontakta ITH om ni har möjlighet till LIA eller examensjobb !