Hydraulikutbildningar - ITH Hydraulic Academy

Om ITH Hydraulic Academy

I basen för utbildningskonceptet finns ett tjugotal kurser som kan läsas traditionellt eller webbaserat. Individuella planer utformas som en karriärväg inom hydraulik. Ambitionen är att leverera ett helhetsgrepp kring kompetensutveckling till företag och dess anställda. 

 

Så här funkar det:

Nulägesanalys

Validering

Utvecklingsplan

Genomförande

Uppföljning

Certifiering/diplomering

 

VD Jon Sandström berättar mer om konceptet

Klicka här för att se en genomgång av ITH Hydraulic Academy

 

Kontakta oss för mer information, 0660- 798 50 eller ith [at] ith.se (subject: ITH%20Hydraulic%20Academy) (mejl).

Under hösten har vi kommit igång ordentlig med lärarledd undervisning från vår studio, otroligt uppskattat att kunna genomgå utbildning från kontoret eller hemma.