ITH Hydraulic Academy

Om ITH Hydraulic Academy

I basen för utbildningskonceptet finns ett tjugotal kurser som kan läsas traditionellt eller webbaserat. Individuella planer utformas som en karriärväg inom hydraulik. Ambitionen är att leverera ett helhetsgrepp kring kompetensutveckling till företag och dess anställda. 

 

Så här funkar det:

Nulägesanalys

Validering

Utvecklingsplan

Genomförande

Uppföljning

Certifiering/diplomering

 

VD Jon Sandström berättar mer om konceptet

Klicka här för att se en genomgång av ITH Hydraulic Academy

 

Kontakta oss för mer information, 0660- 798 50 eller ith [at] ith.se (subject: ITH%20Hydraulic%20Academy) (mejl).

 

Nu har Du har möjlighet att läsa enstaka kurser i en vår YH-utbildning, Hydraulsystemtekniker.

Vill Du kompetensutveckla dig i din nuvarande yrkesroll? Är arbetslös kan du studera på deltid med bibehållen A-kassa, fråga din A-kassa vad som gäller för dig.