Dragtest

Vi kan på vår provhälla rigga upp olika objekt för dragprov.

  • Hälla 3800x1600
  • Dragkraft 40 ton
  • Mätning av dragkraft via kraftgivare

Vi har under senaste året bedrivit ett större provningsuppdrag tillsammans med flera samarbetspartners. En unik provningsrigg har byggts för trycksättning i pulser upp över 2000 bar.