Uppföljning

Redan vid start kommer ni tilldelas en kontaktperson, en utbildningsledare. Denne kommer följa er utvecklingsresa i den utsträckning ni själv önskar. En viktig del är att vid avslutad kurs/kurser följa upp er och antingen avsluta eller lotsa vidare till nästa kurs. Vid helt avslutat projekt, följer vi upp med hela gruppen samt de utbildningsansvariga hos er. Där ingår utvärdering, såväl muntlig som skriftlig.

 

<< Tillbaka