Fordonsel

Fordonsel

Dagens fordon är konstruerade kring allt fler elektroniska komponenter, detta gör att felsökning eller utbyggnad av moderna befintliga system kräver allt djupare kompetens inom el.

Kursen ska ge grundläggande kunskap inom el samt el-schemaläsning med inriktning mot fordon, dimensionering av kablar och säkringar, effektberäkningar, multimeterhantering samt felsökning.

Med hjälp av grundprinciperna inom el görs felsökning både analytiskt med hjälp av el-schema och även praktisk genom mätning med multimeter. Moderna system bygger på CAN-bus-teknik, i kursen analyseras grunderna för dessa system samt felsökningsteknik som går att göra med en multimeter.

 

Kursinnehåll:

 • Grundläggande el
  • Storheter och enheter: ström, spänning, resistans samt energi och effekt
  • Lik- och växel-ström
  • Vanliga spänningskällor
  • Serie- och parallellkoppling
  • Materialtyper inom elområdet: ledare, isolatorer och halvledare
  • Elsäkerhet
 • Schemaläsning
  • Symboler för scheman
  • Förbindningar
  • Platshänvisningar
  • Funktionsorienterade scheman
  • Översiktsscheman
  • Kretsscheman
  • Uttagsscheman
  • Funktionsscheman
 • Felsökning
  • Mätinstrument och hur de används
  • Felsökning
  • Effektberäkning
  • CAN-bus-system
 • Batterier
  • Batterier och laddningsprocess
  • EMK
  • Inre resistans

Kursen varvas med teori, övningsuppgifter samt laborationer.

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som arbetar med fordonsel, oavsett om du är ny eller behöver repetera upp dina kunskaper. Kursen riktar in sig på grunden till fordonsel vilket gör kursen lämplig för de som jobbar med allt från ATV till tunga fordon.

 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men grundläggande el-kunskaper ger en djupare förståelse.

Kursdetaljer

Tidsomfattning: 3 dagar

Kursformer

Anmälan